Dries Herseele

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /www/wp-content/themes/Mondea-thema/single-mondea-teams.php on line 13

Dries Herseele behaalde zijn master in de politieke wetenschappen met als afstudeerrichting Internationale politiek. Tijdens zijn studies merkte hij al snel dat zijn professionele interesse bij de overheid lag. Om zich voor te bereiden op deze stap koos hij er voor om de extra masteropleiding ā€˜Overheidsmanagement en -beleidā€™ te volgen. Hij behaalde zijn master met de thesis ā€˜Opportunisme of een match made in heaven? Een studie naar de bepalende criteria voor lokale besturen bij de keuze voor een fusiepartnerā€™.

Professionele ervaring heeft Dries nog niet, maar hij staat te popelen om vanuit zijn enthousiasme en opgedane kennis aan de slag te gaan. Zijn interesse voor consultancy werd opgewekt tijdens een Community Service Learning project waar hij aan deelnam tijdens zijn opleiding Politieke Wetenschappen. Hier voerde hij, in samenwerking met een studiegenoot en in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, een onderzoek uit naar de oorzaken van het lage enthousiasme bij lokale besturen voor hun projecten rond circulaire economie.