Els Bouwen

Team groeiende organisaties

Els Bouwen studeerde in 1993 af als master in de toegepaste economische wetenschappen waarna ze haar eerste professionele stappen zette in privƩ-ondernemingen waaronder telecom en IT-bedrijven.

Voor ze startte als Mondeaan was Els 16 jaar actief bij Stad Antwerpen (7.000 medewerkers). Ze startte er in 2003 als afdelingshoofd politieboekhouding om snel door te groeien naar adviseur economie en daarna naar bestuurscoƶrdinator boekhouding en crediteuren. Ze bracht financiƫn van een reactief naar een proactief departement en zette een matrixstructuur op met klantverantwoordelijken. Daarnaast werd er gestart met een aantal digitaliseringsprojecten en werden de financiƫle processen doorheen de stad efficiƫnter en klantvriendelijker ingevoerd.

Van 2008 tot 2019 werkte ze als bedrijfsdirecteur voor verschillende bedrijfseenheden van de stad Antwerpen. Ze maakte er deel uit van het managementteam en ze stond in rechtstreekse lijn met de algemeen directeur.

Als bedrijfsdirecteur financiƫn was ze verantwoordelijk voor het budget en meerjarenplan, financiƫle analyses, crediteuren, chartaal geld, matrixwerking en belastingen. Ze zette samen met de strategisch coƶrdinator de financieel-strategische cyclus op. Verder voerde ze als pilootgemeente vanaf 1 januari 2011 de BBC in samen met een nieuw ERP-systeem. Ze trok het project voor de integratie en inkanteling van een aantal verzelfstandige entiteiten.

Daarnaast nam ze het strategisch management van AG KOP (kinderopvang) met een 600-tal medewerkers voor 1,5 jaar op. Ze stelde de missie en visie terug duidelijk en voerde een aantal veranderingen door. Het was steeds belangrijk een duidelijk doel voorop te stellen, af te stemmen met verschillende stakeholders, communicatie te voeren, een draagvlak te creƫren en de nodige stappen te zetten en bij te sturen om de veranderingen door te voeren.

Als bedrijfsdirecteur samenleven dat zowel sociaal beleid als veiligheid omvat, gaf ze leiding aan een 600-tal medewerkers. Als eerste stap was er de opdracht om terug eenheid in het directieteam te brengen en samen met de medewerkers sociaal beleid terug vooruit te kijken. Ze werkte samen met de algemeen directeur van het OCMW de integratie van sociaal beleid met OCMW uit. Hiervoor werden de nodige structuren opgezet samen met veranderingsbeheer. Voor veiligheid zette ze een Ć©Ć©ngemaakt toezicht op dat concentreerde op een geĆÆntegreerde en regio gestuurde werking en stemde hierover af met politiek, vakbonden en medewerkers.

Als bedrijfsdirecteur stadsbeheer gaf ze leiding een 2.000-tal medewerkers dat zowel stadsreiniging, groen en begraafplaatsen, voertuigencentrum, patrimoniumonderhoud, en logistieke organisatie van evenementen omvatte. Samen met de CEO van Vespa (autonoom gemeentebedrijf) was er de opdracht om Ć©Ć©n geĆÆntegreerd vastgoedbeheer voor de stad op te zetten. Hiervoor werden verschillende scenarioā€™s uitgewerkt en voorgelegd aan de verschillende organen. Opstart van geĆÆntegreerd vastgoedbeheer op 1 juni 2018 en overgangsperiode tot einde 2018.

Els zette voor het departement logistieke organisatie van evenementen een strategisch plan op dat leidde tot vervanging van middenmanagement, een nieuwe vlakke structuur met logische sub-departementen die op elkaar kunnen inspelen samen met aandacht voor veranderingsmanagement op de vloer.