Stijn Strobbe

Team groeiende organisaties

Stijn Strobbe is senior expert bij Mondea. Hij behaalde in 2019 een MBA aan de Vlerick Business School, een programma waarin managementvaardigheden en leadership ontwikkelen centraal staan.

Tijdens deze Executive MBA kon hij het ontwerp van businessmodellen vanuit het standpunt van de ondernemer koppelen aan zijn uitgebreide ervaring in de publieke sector en interesse voor organisatieontwikkeling. Die interesse uitte zich in eerste instantie in zijn initiële academische vorming als master in de sociologie, met een focus op organisatiesociologie en een thesis over veranderingsprocessen in openbare besturen.

Zijn eerste professionele uitdagingen vond hij in verschillende projecten in de jeugdsector en als deskundige integrale jeugdhulp. De interesse in organisatieontwikkeling bracht hem vervolgens bij de stad Gent waar hij als projectleider kwaliteitsvolle besluitvorming verantwoordelijk was voor een stadsbrede administratieve reorganisatie en het daaraan gekoppelde change traject.

Na dit project ging Stijn in 2010 aan de slag als auditeur bij het Rekenhof in de thematische pijler (performance audit). Tijdens zijn loopbaan bij het Rekenhof was hij onder andere betrokken bij audits over de werking van de Kansspelcommissie, de CREG, de spoorwegmaatschappijen en het gevangeniswezen. Hij volgde er ook de opleiding Public Performance Auditing aan het Institut Universitaire International Luxembourg.

Voor hij startte bij Mondea nam Stijn de rol op als afdelingshoofd werken en werven bij de stad Ninove. Hij zetelde ook in het managementteam. Voor De Volkshaard voert hij een performance audit uit.