Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Evidence-based werken voor lokale besturen

Lokale besturen versterken; daar krijgen wij energie van. Vandaar dat we blij waren met de het traject dat we mochten uitvoeren in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): lokale besturen ondersteunen in evidence-based werken.

Vanuit de vaststelling dat data-driven beleid hoog op de agenda staat van lokale besturen, maar dat tegelijk een gebrek aan systematiek, capaciteit en expertise dit streven in de weg staat – is het Agentschap op zoek gegaan naar haalbare voorstellen van aanpak waarmee lokale besturen aandacht kunnen inbouwen voor het opvolgen van data die wijzen op maatschappelijke evoluties. Er was daarbij specifieke aandacht voor de gemeente- en stadsmonitor.

MONDEA werkte een workshop uit in nauw overleg met ABB. Met de interactieve workshop gingen we actief aan de slag met 15 managementteams; van Veurne tot Oudsbergen. Het viel ons telkens op hoe gedreven de managementteams voor hun bestuur aan de slag zijn. En dit doen ze niet louter op basis van hun buikgevoel; uit onze rondgang bleek dat er heel wat gebruik wordt gemaakt van de inzichten uit de verschillende databronnen.

We zagen heel wat goede praktijken in alle besturen waar we langsgingen. Schaal bleek geen afdoende verklarende factor te zijn of lokale besturen wel dan niet sterk inzetten op evidence-based werken. Uiteraard spelen de verplichtingen van bovenaf een rol, meestal gekoppeld aan de opmaak en de opvolging van het meerjarenplan.  Daarnaast merkten we echter dat de menselijke factor hier niet mag worden onderschat. Een eerste duidelijke stimulerende factor is de politieke vraag naar data en onderbouw voor beleid. Een concrete beleidsvraag uit deze hoek vormt dikwijls een aanleiding om een systematische data-aanpak uit te bouwen. Een tweede stimulerende factor is het draagvlak van en het enthousiasme van de leden van het MAT. Als de leden van het MAT positief en open staan voor data, dan trekken ze dit door binnen de organisatie.

Alleszins start alles met de kennis over mogelijke betrouwbare databronnen die er zijn. De gemeente- en stadsmonitor is daarbij zeker een aanrader (www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be). De tool is laagdrempelig en op verschillende manieren kan je inzicht verwerven in het eigen bestuur: via cijfers over je eigen gemeente in vogelvlucht, via een automatisch gegenereerd PDF-rapport. Of je kan jezelf er verder in verdiepen door te duiken in een specifiek thema of door de interactieve toepassing te ontdekken. Wij zijn alvast fan en zetten het zelf veelvuldig in als we bij een lokaal bestuur aan de slag zijn.

Zelf eens babbelen over evidence-based werken? Neem contact op met Karolien via karolien.dezeure@mondea.be of +32498 85 61 00.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant