Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

De toekomst is aan de buurt

De vierde vrijdag van mei is Dag van de buren. We merken dat buren en dus buurten steeds meer een centrale rol opnemen in het lokale beleid. Een buurtgericht beleid opstarten kan bijdragen aan levendige buurten. Dat is niet altijd evident, daarom geven we je maar al te graag wat tips om alvast een start te maken.

Tip 1: Cijfermateriaal om zicht te krijgen op je buurt

Alles begint met een objectieve analyse van je buurt. Cijfergegevens of bestaande rapporten helpen je al een eind op weg. Rapporten zoals ‘Buurtgerichte Zorg’ en ‘Bevolking en Huishoudens’ kan je terugvinden op www.provincies.incijfers.be  en zijn een goede basis om uit te vertrekken.

Websites zoals www.geo.be kunnen dan weer helpen om je buurt af te bakenen (waar liggen fysieke en mentale grenzen zoals waterlopen, drukke wegen…).

Deze cijfergegevens kunnen gerust worden aangevuld met de schat aan data die binnen het lokaal bestuur zelf al werden verzameld. Denk daarbij aan meldingen die werden gedaan, resultaten uit bevragingen of participatiemomenten… Of gebruik kaarten waarop voorzieningen, ontmoetingsplaatsen… in de buurt zichtbaar zijn.

Tip 2: Weet jij wat er leeft in de buurt?

Een eerste stap kan zijn om de voornaamste partners uit het middenveld en de verenigingen uit de buurt samen te brengen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens enkele groepssessies. Daarbij kunnen vragen gesteld worden zoals:

  • Hoe kijken jullie naar de cijfers uit het rapport?
  • (H)erkennen jullie deze cijfers, of net niet?
  • Wat ervaren jullie wat niet in de cijfers naar voren komt?
  • Wat is naar jullie aanvoelen minder prominent aanwezig in een buurt dan de cijfers zouden doen vermoeden?

Neem in deze fase zeker ook de tijd om buurtbewoners te spreken in de gekozen buurten. Dit kan op eenvoudige manieren zoals (diepte-)interviews en gesprekken.

Werkgroepen en infomomenten bereiken vaak dezelfde mensen. Welke doelgroepen je zeker wil bereiken, kan je afleiden uit je buurtanalyse. Ze vormen immers een belangrijke bron van kennis en ervaring over de buurt en helpen de analyses voeden vanuit hun unieke perspectief.

Tip 3: Stel doelen voorop over wat je in een buurt wil bereiken

Ga samen met de groep buurtbewoners, verenigingen, middenveldorganisaties en andere stakeholders op zoek naar oplossingen voor problemen die zich zouden kunnen voordoen. Laat hen dromen: ‘Hoe ziet onze buurt eruit over vijf jaar?’. Stel doelen voor de buurt die perspectief geven aan de doelgroep.

Tip 4: Maak concrete acties om de doelen te bereiken

Welke stappen gaan we zetten om onze doelen te bereiken? Ontwikkel concrete actieplannen en acties die helpen te bewegen richting die ideale buurt. Zorg ervoor dat het niet blijft bij het formuleren van acties op zich. Denk ook na over wie welke actie opneemt, wanneer bepaalde acties worden opgestart en/of gerealiseerd, welk effect je wil bereiken met de concrete actie…

Het buurtgerichte meerjarenplan van de lokale besturen: toekomstmuziek?

Onze tips kunnen helpen om wat inzicht te krijgen in de stappen die doorlopen kunnen worden om te komen tot iets wat we een buurtactieplan kunnen noemen.

In de toekomst kan het ontwikkelen van een buurtgericht beleid ook een onderdeel worden van het lokaal (sociaal) beleid. Netwerken in buurten kunnen worden aangevuld met netwerken op het lokale niveau. Zo kunnen we ook inzetten op een sterke participatie van inwoners, of op het vrijwilligerswerk om de krachten in de buurt te benutten. Ten slotte kunnen we inzetten op een structurele evaluatie om de vele actie(plannen) binnen de gemeente en de buurten bij te sturen indien nodig.

Goesting gekregen om van start te gaan met jouw buurten? Contacteer Karolien Dezeure voor meer info via karolien.dezeure@mondea.be, we ondersteunen je met veel plezier!

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant