Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Een holistisch perspectief op welzijn: concrete tips voor jouw HR-beleid

In de dynamische wereld van vandaag is het welzijn van medewerkers steeds belangrijker, niet alleen voor henzelf, maar ook voor het succes van een organisatie. Een sterk HR-beleid vormt de sleutel tot het creëren van een gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

In een wereld waarin welzijn steeds prominenter wordt, is het essentieel voor organisaties om een holistische benadering te omarmen. Het welzijn van medewerkers gaat verder dan enkel fysieke gezondheid en strekt zich uit tot mentaal, emotioneel, sociaal én financieel welzijn. Een sterk HR-beleid vormt de ruggengraat van een gezonde werkomgeving. We geven je graag enkele insteken mee om een holistisch welzijnsbeleid op te stellen.

Een veilige cultuur van ondersteuning

Een welzijnsgericht HR-beleid begint met het faciliteren van een cultuur van ondersteuning. Het is essentieel dat medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Door open communicatie te bevorderen en regelmatige (in)formele feedback te geven, moedig je medewerkers aan om hun ideeën en zorgen te delen. Investeer in leiderschapsvaardigheden die een veilige cultuur bevorderen. Organiseer trainingen voor leidinggevenden en medewerkers om effectief te communiceren en feedback te geven. Dit versterkt niet alleen de teamgeest, maar creëert ook een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Flexibiliteit en werk-privébalans

Het erkennen van de verschillende behoeften van medewerkers is een integraal onderdeel van een welzijnsgericht HR beleid. Het aanbieden van flexibele werkschema’s, mogelijkheden voor thuiswerken en het stimuleren van een gezonde werk-privébalans zijn concrete stappen die genomen kunnen worden. Geef een duidelijk overzicht van de mogelijkheid tot verminderd werken en stel duidelijke grenzen om overwerk te voorkomen. Promoot daarnaast het recht op deconnectie. Hierdoor kunnen medewerkers beter omgaan met uitdagingen in hun persoonlijke leven, wat de algehele tevredenheid en prestaties bevordert.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Een sterk HR-beleid investeert in de groei van medewerkers. Het aanbieden van opleidingsprogramma’s, individuele ontwikkelingsplannen en mentorprogramma’s draagt bij aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Het stimuleren van een (online) leercultuur bevordert niet alleen hun vaardigheden, maar versterkt ook het gevoel van betrokkenheid en loyaliteit.

Gezondheidsinitiatieven: fysiek en mentaal welzijn

Fysiek welzijn is een integraal onderdeel van een gezonde werkomgeving. Dit kan door het aanbieden van gezondheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld middagwandelingen of gratis toegang tot de gemeentelijke sportaccommodatie. Door daarnaast toegang te verlenen tot mentale gezondheidsbronnen, laat je als organisatie zien dat je ook geeft om het mentaal welzijn van de medewerkers. Organiseer bv. workshops over stressbeheer, mindfulness en veerkracht. Creëer daarnaast een veilige ruimte voor medewerkers om hun ervaringen te delen en bied toegang tot professionele (loopbaan) coaching. Dit draagt niet alleen bij aan een gezondere levensstijl, het vermindert ook stress en verhoogt de productiviteit.

Erkenning en waardering

Het uiten van erkenning en waardering is een krachtig middel om het welzijn te versterken. Een beleid dat prestaties erkent, bijvoorbeeld door middel van beloningen, het vieren van succes of zelfs een “simpele” dankbetuiging, stimuleert een positieve werkcultuur. Organiseer teambuildingactiviteiten en stimuleer sociale interactie, zowel op de werkvloer als daarbuiten.
Het creëert een omgeving waarin medewerkers gemotiveerd zijn om hun beste werk te leveren.

Financieel welzijn

Financieel en mentaal welzijn zijn intrinsiek met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zorgen op financieel vlak kunnen leiden tot verminderde concentratie, vermoeidheid en zelfs angstgevoelens, wat direct van invloed is op het werk van medewerkers.

Het is belangrijk aandacht te hebben voor signalen van financiële stress, zoals professionele fouten, frequente afwezigheid of ‘een kort lontje’. Daarnaast kan je medewerkers in financiële nood ondersteunen door een loonvoorschot of een vervroegde eindejaarspremie. Een meer duurzame aanpak omvat het aanbieden van een budget- of aanspreekcoach. Deze coach kan medewerkers helpen bij het verbeteren van hun financiële geletterdheid en het ontwikkelen van gezonde financiële gewoonten voor de lange termijn. Je kan hen ook gericht doorverwijzen naar een maatschappelijk werker van het OCMW.

Een holistisch welzijnsbeleid vereist niet alleen beleidswijzigingen, maar vaak ook een verandering in de organisatiecultuur. Door deze concrete tips te integreren en te focussen op alle aspecten van het welzijn, kan je als organisatie een werkomgeving creëren waarin medewerkers gelukkig zijn en het beste van zichzelf kunnen geven. Het is een investering die niet alleen de medewerkers ten goede komt, maar bijgevolg ook de prestaties en tevredenheid van de organisatie verhoogt.

Vijf tips uit de praktijk

Mondeaan Chantale De Bondt, gaat aan de slag met het uitwerken van een holistisch welzijnsbeleid en geeft vijf tips mee uit de praktijk. 

  • Integreer jouw holistisch welzijnsbeleid in de strategie van je bedrijf. Zo verdient het de nodige aandacht en maakt het effectief deel uit van je beleid.
  • Vertaal jouw holistisch welzijnsbeleid in concrete acties. Vertel wat je medewerkers mogen verwachten maar ook wat niet.
  • Treed in contact met je interne stakeholders. Overleg met hen zodat je voldoende zicht hebt op de interne noden en behoeften zodat je de juiste acties kan opzetten.
  • Ondersteun specifiek de doelgroep van leidinggevenden zodat ze dit regelmatig bespreken met hun medewerkers in bv. de functionerings- of samenwerkingsgesprekken.
  • Koppel terug naar je management over de effecten van je welzijnsacties en zorg voor een evaluatie en eventuele update van andere/nieuwe acties.

Zelf aan de slag met jouw HR-beleid? Neem vrijblijvend contact op met Sara Temmerman via sara.temmerman@mondea.be of +32 478 36 40 29.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant