Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Een langetermijnvisie voor kinderopvang in Schilde

Langetermijnsvisie kinderopvang Schilde

Het aantal opvangplaatsen in de kinderopvang in Schilde is ontoereikend voor het aantal opvangvragen. De oorzaken daarvoor zijn niet ver te zoeken. Zo zijn er enerzijds steeds minder onthaalouders die zich kandidaat stellen om te werken in de gezinsopvang.  Voornamelijk het Sui Generis-statuut brengt veel onzekerheid met zich mee.  Ook het uitbouwen van hun werkplek in hun eigen thuiscontext spreekt minder mensen aan.
Anderzijds neemt de vraag naar het opstarten van een groepsopvang (al dan niet met samenwerkende onthaalouders) toe. Daar stelt zich dan weer het probleem dat er weinig beschikbare en betaalbare panden te vinden zijn binnen de gemeente. Dit verhaal klinkt niet alleen in Schilde, maar horen we ook bij verschillende andere lokale besturen. Daarbij komt dan nog de duidelijke ambitie van het lokaal bestuur in Schilde om jonge gezinnen aan te trekken naar de gemeente om de vergrijzing tegen te gaan. Jonge gezinnen aantrekken zonder voldoende capaciteit aan kinderopvang valt niet te rijmen, en daarom werd Mondea mee rond de tafel gehaald.

Een boeiend traject
Mondea ging voor deze oefening aan de slag met de Dinobusters. Elke Wambacq van Dinobusters is niet enkel een ervaren change-agent zoals onze Mondeaan Anne van Beneden, maar heeft vooral ook ettelijke jaren ervaring met kinderopvang op Vlaams niveau vanuit haar verleden bij Kind en Gezin. Anne en Elke startten samen de oefening in september 2020 op. Na de documentenanalyse, enkele plaatsbezoeken, het bevragen van enkele interne stakeholders en een vragenlijst voor onthaalouders en kinderbegeleiders werd alle input samengebracht in twee online workshops midden november. Met een tiental betrokkenen werkten ze op basis van de input uit het voortraject én kilo’s goesting aan een toekomstvisie voor de kinderopvang in Schilde. De visie die uit de workshops komt, werd begin december voorgelegd aan de klantengroep en nadien gevalideerd door het beleid. Er werd continu bijgestuurd op basis van ieders bevindingen.

Anne ondersteunde de dienst Kinderopvang eveneens om een aanvraagdossier bij het Agentschap Opgroeien in te dienen voor de omschakeling van niet gesubsidieerde kindplaatsen naar 27 gesubsidieerde kindplaatsen met inkomenstarief voor de gemeentelijke groepsopvang. Midden maart ontving het lokaal bestuur Schilde het mooie nieuws dat deze plaatsen werden toegekend.

Een tweede luik van de opdracht voor Anne was het becijferen van het totaalplaatje en het opmaken van een personeelsbehoefteplan voor de kinderopvang in Schilde. Samen met de dienst Kinderopvang werden diverse scenario’s uitgewerkt waarbij maximaal rekening werd gehouden met de subsidiebelofte van het Agentschap Opgroeien en de impact die deze heeft op de organisatie van de gemeentelijke groepsopvang zoals ruimere openingsuren, mix van vaste opvangplannen met enkele flexibel in te vullen kindplaatsen. Anne lichtte de ontwikkelde lange termijnvisie toe op diverse fora zoals de gemeenteraadscommissie en aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het bestuur zet sindsdien volop in op de realisatie van diverse aanbevelingen uit het plan.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant