Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Filip Canfyn aan de slag in Edegem met het Beleidsplan Ruimte 

Een vacature voor omgevingsambtenaar invullen, wordt voor lokale besturen stilaan onmogelijk. Zo ook in Edegem, waar Mondeaan Filip Canfyn sinds juni 2023 het team Wonen en Ondernemen van deze groene, maar verstedelijkte gemeente aanstuurt. Zorgen dat de winkel van de overbevraagde dienst ruimtelijke ordening blijft draaien, is Filips eerste bezorgdheid. Daarnaast zet deze bijzonder ervaren ingenieur-architect maar al te graag zijn tanden in het nieuwe Beleidsplan Ruimte van Edegem.  

Filip Canfyns loopbaan mag je op z’n minst atypisch vinden. Na een periode van tien jaar in een architectenkantoor was hij actief als directeur stadsontwikkeling in Kortrijk, DBFM-coach, aannemer én projectontwikkelaar. Daarnaast is hij voorzitter van een GECORO, geeft hij les, schreef hij verschillende vakboeken en opiniestukken en zeer recent was hij nog te zien als expert in de Pano-reportage over sociaal wonen. Dit jaar kan Filip op pensioen maar gepassioneerd door zijn vak gaat hij als zelfstandig consultant toch nog even door. Ondanks zijn uitzonderlijk parcours vond hij in Edegem toch nog een bijzondere uitdaging. 

Beleidsplan Ruimte in Edegem

“De regelgeving rond ruimtelijke ordening in Edegem is bijzonder versnipperd. Het kleine grondgebied is volledig opgedeeld in RUP’s en BPA’s. Dat maakt dat voorschriften overal anders kunnen zijn en dat voor 80 procent van de bouwaanvragen een openbaar onderzoek nodig is”, vertelt Canfyn. “Een Beleidsplan Ruimte, de generatie na het vroegere gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat in Edegem dateert van 2005, kan dat probleem voor vele jaren oplossen. Onze strategische visie en beleidskaders voor Edegem richten zich op wonen en verdichten, groenblauwe netwerken en in de toekomst ook mobiliteit en parkeren.” 

Beleidsplan Ruimte, een kader tot 2050 

Het Beleidsplan Ruimte biedt een langetermijnvisie tot pakweg 2050. Het is geen gedetailleerd ontwerp maar een samenhangende set richtlijnen om daadwerkelijk aan de slag te gaan in de ruimtelijke ordening. Het moet flexibel zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden, maar ook concrete beleidskaders bieden voor de komende 10 tot 15 jaar.  

Een sterk team dat meedenkt

Wat me enorm deugd doet in dit traject is het enthousiasme van de dienst en de bevoegde schepen”, gaat Filip verder. “Ook al vergt dit traject een bijzonder grote inspanning voor een gemeente met een kleine administratie, ik kan op het voltallige team rekenen om het Beleidsplan vorm te geven. De collega’s zijn erg meedenkend en appreciëren dat ze zo sterk worden betrokken. Ondertussen is de publieke raadpleging gestart. In tegenstelling tot de klassieke procedures verzamelen we geen bezwaren, maar adviezen en suggesties. De gemeenteraadsleden namen akte van het ontwerp en worden in het proces behandeld als eender welke andere burger. Ook dat is nieuw. Binnenkort starten we met een gebiedsdekkend RUP, dat samen met het Beleidsplan Ruimte Edegem in staat moet stellen om een aantrekkelijke woongemeente te blijven, waar woonkwaliteit, groen en lokale voorzieningen centraal staan en waar ruimtelijke vraagstukken vlotter kunnen aangepakt worden.” 

Filip werkt drie dagen per week in Edegem en blijft om praktische redenendrie nachten slapen in het hotel tegenover het moderne ‘glazen gemeentehuis’. “Alsof ik in het buitenland zit”, zo grapt Filip daarover. “Zo leer ik deze gemeente in de rand van de stad vlot kennen. De band met de collega’s werd ook snel heel groot. Het traject rond het Beleidsplan Ruimte wil ik nog graag met hen afwerken. Daarna hoop ik een stevige basis te kunnen doorgeven aan een nieuwe omgevingsambtenaar en de volgende politieke ploeg.” 

“Samen met het Beleidsplan Ruimte moet een gebiedsdekkend RUP Edegem in staat stellen om een aantrekkelijke woongemeente te blijven.”
Filip Canfyn
Mondeaan

Zelf nood aan ondersteuning op jouw omgevingsdienst? 

Contacteer Werner Van Hoof via : +32 476 33 35 49   of  werner.vanhoof@mondea.be

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant