Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Interim-management in de praktijk: Danny Vaes aan de slag in Geetbets

Danny Vaes - Opdracht als interim manager in Geetbets

Mondeaan Danny Vaes is minstens twee dagen per week aan de slag als interim diensthoofd Omgeving bij de gemeente Geetbets. Hij stuurt er het team aan en begeleidt een aantal strategische belangrijke dossiers. Een opdracht met impact waarin Danny zich helemaal smijt, al zegt hij het zelf. Samenwerking is zijn stokpaardje en dat bevestigt algemeen directeur Herman Stiers volmondig.  

Danny, wat is je rol als interim diensthoofd in Geetbets? 

“Tot de vacature van diensthoofd omgeving ingevuld is, heb ik vooral een overkoepelde rol. Ik ben voor het -ondertussen vrij autonoom draaiende- team vooral een klankbord bij moeilijkere dossiers. Wanneer de vacature voor diensthoofd is ingevuld, blijf ik parallel nog even aan de slag als begeleider en coach. 

Het is dankzij de bekwame medewerkers dat ik me in Geetbets ook kan focussen op een aantal toekomstbepalende dossiers. Eén daarvan was de ‘Strategische Woonvisie Getevallei’. Die werd stevig en op maat van het dorp bijgestuurd. In de bijgestuurde versie waken we vooral over het dorpskarakter en de identiteit van alle dorpen in Geetbets. In de provinciale plannen zitten veel top-down visies en acties, waar dat veel meer een bottom-up lezing van de ruimtelijke context zou moeten zijn. 

In de nabije toekomst zal de provincie ook een PRUP opmaken voor alle Getedorpen, waaronder Geetbets. Tegen midden 2025 willen we daarom streven naar ‘een gemixt instrumentarium voor het ruimtelijk woonbeleid’. Concreet: een combinatie van het PRUP Getedorpen van de provincie en een set van verordeningen en richtlijnen (BGO’s) van de gemeente rond mobiliteit en parkeren, woonkwaliteit, verdichten en vergroenen, lasten, energietransitie, … De ambitie van de gemeente is om alle dorpse ruimtelijke vraagstukken te beantwoorden via die BGO’s nog voor het PRUP in werking treedt. Dat wordt dus een belangrijke verbreding van mijn rol. Ik zal me helemaal kunnen smijten in het ‘dorpenmanagement’. 

In tweede instantie werk ik mee aan de herinrichtingsvisie voor deelgemeente Rummen. Hier gaat het om de dorpsontwikkeling rond de sportsite Warande en de connectie met het Warandebos. De volledige wegenis wordt er gelijktijdig heringericht, een unieke samenloop van ruimtelijke transitie. Het initiële wegenontwerp was verkeerstechnisch in orde, maar onvoldoende op maat van het dorp. Als tegenvoorstel presenteerde ik nieuwe profielen aan het schepencollege. Het maakt dat we een hoger ambitieniveau voor de wegenis en publieke ruimte als randvoorwaarde aan het studiebureau kunnen meegeven.” 

Door met zoveel sturende en toekomstgerichte zaken bezig zijn, voel ik dat ik impact heb op de organisatie en dat geeft me veel voldoening.” 

Hoe pak je dat strategisch aan binnen de organisatie? 

“Ruimtelijke ordening is allesomvattend. We hebben veel raakvlakken met andere diensten maar door personeelstekort ontbrak in Geetbets die horizontale en verticale communicatie. Vaak werkten mensen los van elkaar waardoor er -helaas- veel tijd, energie en goede ideeën verloren gingen. Samenwerken is nochtans essentieel. De communicatie met het bestuur en de andere diensten neem ik daarom zelf op. Ik voel me een spil tussen de diensten en het bestuur, een soort buffer en soms zelfs broedplek, waar veel informatie samenkomt en zich verder ontwikkelt. Dat heeft al tot vruchtbare veranderingen, efficiëntie en slagkracht geleid.” 

Welke soort impact maakt je blij? 

“Ik woon zelf in de stad, maar ben opgegroeid in een dorp. Dat zit nog gebetonneerd in m’n DNA. Ik ben aangetrokken door ‘authentieke dorpelijkheid’ en ‘dorpse architectuur’. Ik trek dus met heel m’n hart mee aan de kar om het DNA van de dorpen in Geetbets te behouden, te versterken en zelfs te herstellen waar nodig. Projecten moeten passen in de typische identiteit van Geetbets en de Getevallei. De bijsturing van de provinciale plannen om de authenticiteit van Geetbets te bewaren, is mogelijk mijn belangrijkste persoonlijke ‘battle’ geweest. In de nabije toekomst kan ik die met het dorpenmanagement nog verderzetten. 

Daarnaast kon ik mooie verbeteringen aanbrengen in de communicatiestructuur. Minstens maandelijks voert de omgevingsdienst gesprekken met het schepencollege én met de andere diensten. We brengen regelmatig nieuwe dossiers op hun tafel. Hen periodiek informeren zorgt voor meer transparantie, draagvlak en vertrouwen. Halfjaarlijks voeren we ook intergemeentelijke gesprekken om sterke banden aan te halen en te behouden met de naburige dorpen. Zo kunnen we samen onze identiteit vormgeven en ons ruimtelijk beleid op elkaar afstemmen. Samenwerking is mijn stokpaardje.” 

Hermans Stiers, algemeen directeur gemeente Geetbets

Herman Stiers, jij bent algemeen directeur bij de gemeente Geetbets.

Hoe ervaar je de samenwerking met Mondeaan Danny?  

“Op de dienst omgeving krijgen we twee functies maar niet ingevuld: afdelingshoofd omgeving en beleidsmedewerker omgeving. Danny combineert delen van beide jobs. Dankzij hem is er al veel vooruitgang geboekt. Ik heb het gevoel dat we eindelijk meer proactief kunnen werken. We kunnen zelf nadenken over wat belangrijk is in de grote projecten én dat ook naar buiten brengen. Minder ondergaan en meer sturing, dat is zijn een grote verdienste. 

We werken als gemeente ook samen met de intercommunale Interleuven, maar voor de provinciale plannen moesten we echt iemand zelf in huis hebben. Daar is de bijdrage van Danny volgens mij het grootst. Hij is een kritisch en strategisch denker, die de belangen van ons dorp eerst zet. Dat hij zijn betoog erg goed kan onderbouwen, wordt door mij en het schepencollege enorm geapprecieerd.” 

Hoe verloopt de samenwerking praktisch? 

“Ik heb best veel contact met Danny, uiteraard iets meer procedureel en minder inhoudelijk dan de andere collega’s. Formeel is dat minstens een keer per maand en informeel zeker een keer per week. We agenderen samen zaken op het schepencollege en bespreken dan kort de inhoud en het proces: wat zijn kritische vragen, hoe creëren we win-win, hoe gaan we verder, hoe halen we de timing,… Strategisch zitten we op dezelfde golflengte. Danny belichaamt open communicatie, wil snel schakelen en vooruitgaan.” 

Is er ook een klik op persoonlijk vlak? 

“Absoluut, zowel met mij, het schepencollege als het team klikt het goed. Danny is goed ingeburgerd in onze gemeente, communicatief en toegankelijk. Hij verdedigt echt onze belangen, bijna met hart en ziel. Zo wordt hij positief opgemerkt. Mensen steunen op hem voor zijn brede expertise en ervaring, zijn visie en zijn aanpak. Het is heel fijn samenwerken. Hij neemt ook actief deel aan activiteiten, waardoor hij echt gezien wordt als deel van het team.”  

Lees ook zeker het artikel: Interim-management, noodzaak of opportuniteit

Zelf op zoek naar een tijdelijke invulling op je dienst Omgeving?

Contacteer vrijblijvend Werner Van Hoof via

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant