Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Organisatieontwikkeling bij vzw CLB aan de Leie

Een aantal jaar geleden beslisten drie vrije CLB’s om voortaan met één gemeenschappelijke
raad van bestuur te werken, maar in de feiten wel drie afzonderlijke CLB’s te blijven. Ze zijn
dus eigenlijk één, maar toch niet helemaal. Ze tekenden een nieuwe organisatiestructuur
uit die ervoor zorgde dat de drie voormalige directeurs van Vrij CLB Weimeersen, Vrij CLB
Groeninge en Vrij CLB Leieland een nieuwe functie kregen. Respectievelijk zijn zij nu directeur
Facility, directeur Know How en directeur Operations van CLB aan de Leie.

Om deze omslag mogelijk te maken, schakelde de nieuwe organisatie, Mondeaan Tom Lefevere in.
Ze doopten het project ‘Den Draai’, stelden een projectteam samen en gingen aan de slag onder
de vorm van een aantal werkgroepen om op 1 september 2024 ‘Den Draai’ te kunnen maken.
Katrien Bekaert, directeur Operations, licht toe hoe zij het project ervaarde.

Wat vond jij van het project?

Katrien: “Hoewel we op papier drie aparte organisaties blijven, spreken wij over een feitelijke fusie. De aanzet die door een externe partner werd uitgewerkt vraagt dat we ons als één organisatie organiseren en structureren. Dit bood de opportuniteit om de huidige werkwijze in vraag te stellen. Maar ineens voelden we de valkuil om sterk vanuit het hier en nu te redeneren. Out of the box denken over het “CLB aan de Leie” van de toekomst, bleek moeilijker dan verwacht.”

Waar zat voor jou en voor de rest van het team de meerwaarde van Tom zijn begeleiding?

Katrien: “De sterkte van een externe consultant als Tom bestaat erin om ons wat los te weken en ons een kritische spiegel voor te zetten. Daarnaast liet hij ons reflecteren over de huidige werkwijze en zo het beleidsteam aan de hand van een goed uitgekozen vraagstelling te laten komen tot een droom. Het organisatiecanvas – dat we als leidraad hanteren – en de doorgedreven voeling ermee, maakt dat we doorheen het hele proces een juiste volgorde aanhouden. Als externe ziet en voelt Tom de dingen snel aan en durft deze ook in de groep te brengen.”

Hebben jullie zaken anders gedaan, hebben jullie nieuwe inzichten gekregen?

Katrien: “Al vrij snel had Tom door dat we te ver in het canvas aan het werken waren, en dat de visie onvoldoende verfijnd uitgewerkt was. We waren op te operationeel niveau bezig met de organisatieverandering. Hierdoor hebben we in ons proces een paar stappen teruggezet om die
bouwstenen grondig uit te kienen. Ze zijn immers richtinggevend voor alles wat volgt. De werkgroepen die eerder opstarten, werden om die reden on hold gezet. Door Toms inbreng zijn we de manier waarop we onze dienstverlening organiseren in vraag gaan stellen en onderzochten we of dit ook anders kan. Hierdoor ligt er nu een model op tafel dat binnen de CLB -sector vrij baanbrekend is en waar we in geloven.”

“De meerwaarde van het betrekken van een derde partij werd vrij snel duidelijk tijdens dit project. Het zorgde ervoor dat bepaalde aannames opnieuw in vraag gesteld werden en plots niet meer vanzelfsprekend gevonden werden. Waar de focus tot voor kort vnl. op de nieuwe structuur lag wordt er nu gewerkt op 2 sporen, zowel structuur als cultuur.”
Tom Lefevere
Mondeaan

Zelf aan de slag met deze materie? Contacteer Matthias Vandamme via matthias.vandamme@mondea.be of +32 493 51 28 43.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant