Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Participatie en stakeholdermanagement

In klassieke visies op beleid wordt vaak aangegeven dat er op een bepaald moment ‘ook participatie moet zijn’. Het gaat om activiteiten georganiseerd door de overheid, waarbij burgers worden uitgenodigd om deel te nemen. En hoewel het label ‘klassiek’ is, is het vandaag voor de overheden nog steeds een zoektocht hoe en op welke manier […]

Begeleiden van trajecten rond schaalvergroting en fusie

De balans tussen de middelen en de toenemende taakstelling van publieke organisaties staat onder druk. Door samenwerking en schaalvergroting willen ze hun mogelijkheden verruimen en bestuurskracht verhogen. We verkennen, in samenwerking met onze collega’s van IDEA Consult, samen met het bestuur de meeste aangepaste vorm, van associatie, over gedeelde diensten (‘shared services’) tot fusie. We […]

Team- en leiderschapsontwikkeling

Om als organisatie succesvol te zijn, kan de rol van sterke teams en leiders daarbij onmogelijk overschat worden. Wanneer teams niet op de rails geraken, heeft dat een negatieve impact op de resultaten én op het welzijn van medewerkers. Tijdens onze teamontwikkelingstrajecten ligt de focus op de optimalisatie van de teamwerking in zijn geheel: besluitvorming, […]

Uitbouw van een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

Organisaties die meer klantgericht moeten werken en zich constant moeten aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving, merken dat ze hun structuur moeten aanpakken. Vandaar dat het belangrijk is het organisatieontwerp regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen. De laatste jaren gaat er veel aandacht naar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. Hoewel […]

Begeleiding investeringsprojecten (MIMI)

Als jouw organisatie investeringsprojecten op een vlotte manier, via de juiste procedure en binnen budget en timing wil realiseren zodat ze volledig passen binnen de verwachtingen van de gebruikers, hebben wij een vernieuwende en doeltreffende aanpak. Op basis van onze jarenlange ervaring in meer dan 500 projecten hebben we een alternatieve methode ontwikkeld die de […]

Omgevingsexperten

We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van omgevingsdiensten van openbare besturen. Als omgevingsexpert behandelen we omgevingsdossiers van A tot Z, adviseren we eenvoudige en complexe projecten, begeleiden we voortrajecten van omgevingsprojecten, gaan we in overleg met de initiatiefnemer en de ontwerper, … kortom we kunnen in alle taken van de omgevingsdienst ondersteunen. Als inhoudelijk expert […]

Managementtools voor omgevingsdiensten

We hebben managementtools ontwikkeld die ons meer inzicht bieden in de werking van een omgevingsdienst en die ons toelaten om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  Deze managementtools laten ons toe om een structurele oplossing te bieden aan de uitdagingen binnen uw omgevingsdienst. Topics die daarbij aan bod komen: missie en visie, organisatiestructuur, visieontwikkeling, […]

Mentoring

Mentoring betekent dat één van onze ervaren Mondeanen zijn/haar inhoudelijke kennis en ervaringen één-op-één uitwisselt met zijn/haar mentee, de mentee feedback geeft m.b.t. concrete cases, de mentee vanuit zijn eigen ervaringen concrete inzichten en oplossingen aanbiedt, een ruggensteun vormt voor de mentee en hem/haar begeleidt in zijn/haar groeiproces. In een mentoringtraject kunnen onze mentoren jullie […]

Advies en begeleiding

De Mondeaan is als een kameleon. Naast de rollen waarbij we jouw organisatie ontlasten en ondersteunen door de tijdelijk de leiding van een team of (verander)project op te nemen, nemen we vanuit onze ruime expertise en ervaring bij diverse vraagstukken even gemakkelijk de rol op van externe adviseur, begeleider of klankbord. Dit kan zowel om […]

Project- en programmamanagement

Steeds meer organisaties werken projectmatig, omdat dat houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven. Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). We kunnen het programma- en projectmanagement van A tot Z opnemen en ondersteunen.