Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Participatie en stakeholdermanagement

In klassieke visies op beleid wordt vaak aangegeven dat er op een bepaald moment ‘ook participatie moet zijn’. Het gaat om activiteiten georganiseerd door de overheid, waarbij burgers worden uitgenodigd om deel te nemen. En hoewel het label ‘klassiek’ is, is het vandaag voor de overheden nog steeds een zoektocht hoe en op welke manier ze burgers laten participeren. De centrale vraag is: ‘hoe kunnen we burgers bij ons beleid betrekken?’

Het laatste decennium zien we een verschuiving van de vraag richting de bestuurders door de vaststelling dat er van onderuit heel wat initiatief komt; het is voor de overheid niet altijd duidelijk of en hoe ze moeten aantakken op het spontaan initiatief. Vandaar is volgende vraag ook wel relevant:  ‘hoe kunnen we bestuurders nog meer betrekken bij wat er gaande is aan (burger)initiatieven binnen het lokaal bestuur?’ of ‘hoe kunnen bestuurders en burgers samen beleid vorm geven?’

We ondersteunen je graag bij concrete participatieprojecten. Samen met jou bepalen we de scope en de methodieken om zo tot een gedragen resultaat te komen.

Een greep uit onze diensten

Samen laten we jouw organisatie groeien.

Onze diensten bieden we aan in verschillende thema’s.

Ondersteuning in de praktijk