Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Uitbouw van een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

Organisaties die meer klantgericht moeten werken en zich constant moeten aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving, merken dat ze hun structuur moeten aanpakken. Vandaar dat het belangrijk is het organisatieontwerp regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen. De laatste jaren gaat er veel aandacht naar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. Hoewel we sterke believers zijn van de onderliggende principes, willen we het onderscheid tussen de zogenaamde ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ organisaties toch wat relativeren.

Uit ervaring en op basis van literatuur weten we dat zowel mechanische (type “oude organisatie”) als organische (type “nieuwe organisatie”) modellen werkzaam zijn, afhankelijk van de organisatiestrategie (innovatie b.v. vraagt een meer organische structuur), de grootte, de processen (massaproductie vraagt b.v. meer standardisatie) of de context. 

Belangrijk is dus om steeds te vertrekken van de eigen situatie en behoefte. Naast de structuur hebben we minstens evenveel oog voor de cultuur binnen een organisatie. We gaan daarvoor samen aan de slag met de interne stakeholders om tot een gedragen plan en uitvoering te komen.

Een greep uit onze diensten

Samen laten we jouw organisatie groeien.

Onze diensten bieden we aan in verschillende thema’s.

Ondersteuning in de praktijk