An Vanlierde

Team groeiende organisaties

An Vanlierde is master in de communicatiewetenschappen, behaalde een aggregaatsdiploma en volgde recent een postgraduaat Inspirerend Coachen.

An heeft ruwweg 20 professionele jaren op de teller staan, het merendeel daarvan in deĀ  cultuursector, op lokaal en bovenlokaal niveau.

Als cultuurbeleidscoƶrdinator in Dilbeek stond An midden in het veld van de vele verenigingen, vrijwilligers en initiatieven. Samen met geĆ«ngageerde burgers zette ze een aantal gemeenschapsvormende initiatieven op, waarvan sommige nu nog steeds bestaan. ā€˜Ontmoetingā€™ was de rode draad, participatief werken een voorwaarde.

Opmaken en uitvoeren van een lokaal cultuurbeleidsplan, ingebed in de meerjarenplanning van de gemeente, stond centraal. Als Vrijetijdscoƶrdinator en lid van het management team kreeg An een bredere kijk op de verschillende domeinen binnen een lokaal bestuur.

Bij LOCUS, steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, ontwikkelde An een helikopterzicht op de cultuursector in Vlaanderen en Brussel. Cultuurhuizen in landelijke en stedelijke contexten, superdiversiteit, complexe uitdagingen en kleine maar o zo mooie verhalen.

An gaf ondersteuning aan lokale besturen bij de opmaak van hun beleidsplannen, zij begeleidde een traject bij lokale cultuurhuizen met het oog op verdere professionalisering en inzicht in leiderschap. Met een aantal gemeenten zocht ze naar manieren om bestuursorganen diverser te maken en om hun werking aan te passen aan de noden van de huidige tijd.

LOCUS werd Cultuurconnect, een labo omgeving en digitale dienstenleverancier voor openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra.

In samenwerking met UA/AMS en Ugent organiseerde zij een nieuwe opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector, met social learning, blended learning en duurzaamheid als objectieven.

Als lid van het managementteam ontwikkelde zij een organisatiebrede kijk en raakte ze gefascineerd door organisatiecultuur. Ze kijkt over de muurtjes van de teams heen en zorgt voor teamverbindende samenwerkingen.

De jaren als teamcoach bij Cultuurconnect ontdekte zij wat ze graag doet en waar ze ook nog eens goed in is: mensen en teams coachen. Haar team was onder meer verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. An begeleidde haar team om te evolueren naar een zelfsturend team, waarbij de teamleden een hoge mate van autonomie en eigenaarschap kregen, maar op ondersteuning konden rekenen waar en wanneer dat nodig was. Om haar coachingsvaardigheden extra aan te scherpen, volgde zij het Postgraduaat Inspirerend Coachen (Arteveldehogeschool).

Sinds eind 2021 is An gestart als consultant en wil in die hoedanigheid organisaties mee begeleiden richting toekomst. Opdrachten deed ze reeds voor Bpost (interne communicatie) en Helan (fusie van Partena en OZ) als teamleader. Lokale en bovenlokale overheden en social profit, daar voelt An zich thuis.