Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Nele Perdaens als projectleider van de De Groene Planeet 

Een van de eerste projecten die Mondeaan Nele Perdaens aanpakte, was de vernieuwing van stedelijke basisschool De Groene Planeet en de bouw van de nieuwe sporthal in Vilvoorde. Tot 2020 stond ze immers aan de andere zijde als technisch projectleider bij enkele aannemersbedrijven. Een petje dat haar absoluut voordeel opleverde bij de onderhandeling met de aannemer, het voorbereiden van het uitvoeringsdossier en de begeleiding van de bouwwerken.

Het project

In september 2021 diende stad Vilvoorde een bouwaanvraag in voor de nieuwe stedelijke basisschool De Groene Planeet en de nieuwe sporthal. Een nieuw schoolgebouw op de locatie van de voormalige sportballon verbindt de kleuter- en lagere school met een polyvalente eetzaal en overdekte speelplaats. De buitenruimte bestaat uit vier speelzones: de speelplaats van de lagere school, de speelplaats van de kleuterschool, de overdekte speelplaats en een speelweide. Die laatste biedt ruimte voor een buitenklas met zittreden, speeltoestellen, een speelbos en een klim- en klauterparcours. Voor de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start gingen, werd eerst de nieuwe, grotere sporthal gebouwd. Vanaf begin 2022 wanneer de afbraak van start ging, verhuisden de klassen naar tijdelijke containers. Bij de start van het schooljaar 2023-2024 zwaaiden de deuren van de nieuwe gebouwen open.

Het project is niet enkel heel erg groen, maar ook modern en duurzaam dankzij grote glaspartijen die zorgen voor extra lichtinval, zonnepanelen, een warmtepomp en maximale waterherinfiltratie. Het totale kostenplaatje bedroeg 8,4 miljoen euro.

Nele, wat was jouw rol in dit omvangrijke traject?

“Ik startte in Vilvoorde als projectleider voor De Groene Planeet tijdens de onderhandelingsfase in de aanbestedingsprocedure. De aannemer was op dat moment al aangeduid als voorkeurbieder. Bij de opstart leidde ik dus de onderhandeling met de aannemer. Na de officiële gunning was het mijn opdracht om met de gebruikers, de schooldirectrice en de verantwoordelijke van de sportinfrastructuur alle afspraken en keuzes te maken waarmee de aannemer en zijn bouwteam het uitvoeringsdossier konden opmaken. Om de slaagkansen van het project te vergroten, maakte ik er mijn missie van alle diensten te spreken die na de bouw betrokken zouden zijn in het beheer. Een aanpak die werkte. Tot slot nam ik de communicatie met de buurt ter harte. Dankzij ons tijdelijk verkeersplan dat we met politie, stadsdiensten en aannemer uitwerkten, reageerde de buurt erg begripvol.”

Op welke resultaten ben je trots?

“De school en sporthal zijn op tijd opgeleverd, geopend en worden ten volle gebruikt. Als je weet dat de gunning in mei 2021 gebeurde, we de uitvoerbare vergunning in april 2022 kregen en de bevoegde schepen in augustus 2023 het lintje kon knippen, weet je dat dit een pittig traject was. Maar als je dan ziet dat de leerkrachten heel snel hun draai vinden en ook de leerlingen genieten van hun nieuwe infrastructuur, … dat is cool he. Natuurlijk ben ik ook trots op de realisatie van de school en de sporthal zelf. Als de omgevingsaanleg volledig af is en alles in bloei staat, wordt dit de mooiste school in de wijde omgeving. En tot slot ben ik blij met de bruggen die ik heb kunnen bouwen binnen de organisatie. Ik vond het heel fijn de diensten te betrekken en mee inspraak te geven op de momenten dat het nodig was en niet pas na oplevering van de gebouwen.”

Hoe ervaarde je de samenwerking met de opdrachtgever?  

“Vilvoorde is een stad. Dat voel je aan de protocollen en procedures. Maar eens ik de kans had alle betrokkenen persoonlijk te spreken, ervaarde ik enkel hartelijkheid en medewerking. Ik genoot ervan binnen te waaien op de Asiat ’s ochtends en even enthousiast als ikzelf, begroet te worden door gelijk wie. 

Voor dit project sloegen ongelooflijk veel mensen de handen in elkaar: de betrokken diensten, de schepenen voor onderwijs en sport, het lerarenteam, gedreven ouders die ons hielpen met de verhuis, buren die de werf geen moment uit het oog verloren, … Noem maar op. Een fijne ervaring.”

"De Groene planeet is een project waar we heel lang in voorbereiding zaten. De plannen moesten rond geraken, de financiering, uitbreiding met een sporthal… voor sommigen was het een dossier dat nooit ging landen. Met vereende krachten van schooldirectie, stedelijke diensten, de aannemer, architect én de stuwende en sturende kracht van Nele, kwam het toch tot een goed en mooi einde. De leerlingen en leerkrachten huizen er nu in een topschool. Wat kan een schepen van onderwijs meer wensen."
Jo De Ro
Schepen van financiën onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn - stad Vilvoorde
"Projectbegeleiding bij de bouw van een nieuwe school en sporthal = de fundamenten leggen voor een mooie toekomst waarin leren en bewegen hand in hand gaan."
Hilde de Marie
Directrice De Groene Planeet

Zelf binnenkort ook aan de slag met een groot bouwproject & nood aan ondersteuning? Neem contact op met Kristof Daems via kristof.daems@mondea.be of +324 96 41 21 41.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant