Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak
+32 498 91 14 44

Mondeaan in de kijker

Tom Lefevere

Tom studeerde af als maatschappelijk werker optie sociaal cultureel werk. Tijdens deze opleiding ontstond zijn passie voor een mensgerichte aanpak.

Voor hij bij MONDEA aan de slag ging, nam hij verschillende rollen op in de non-profit sector.

Zo was hij aan de slag als directeur organisatie binnen Pleegzorg West-Vlaanderen waar hij de diensten ICT, patrimonium, HR en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aanstuurde. Hij was er voornamelijk actief op het vlak van procesoptimalisatie, digitalisering en professionalisering van de organisatie. In de snelgroeiende organisatie bleek een nieuwe, wendbare en flexibele organisatiestructuur en -cultuur immers noodzakelijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan was een traject rond leiderschaps- en teamontwikkeling.

Voordien was Tom actief als HR-manager bij het maatwerkbedrijf Mariasteen. Hij was er verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van een personeelsbeleid binnen de specifieke context van een maatwerkbedrijf. De belangrijkste uitdagingen voor Tom in deze periode waren de invoering van het maatwerkdecreet en de gevolgen ervan op het tewerkstellingsbeleid gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Als lid van het directieteam bepaalde hij samen met zijn collega’s de strategische lijnen van het bedrijf.

Het grootste deel van zijn professionele loopbaan was Tom aan de slag bij lokaal bestuur Roeselare. Eerst als stafmedewerker personeel waar hij enerzijds ingezet werd binnen rekrutering en selectie en anderzijds mee vorm gaf aan het competentiemanagement, vormingsbeleid en het evaluatiesysteem. Daarna als departementshoofd personeel en organisatie. In die functie stuurde hij de diensten personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aan. Hij was er verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarlijks personeelsbudget en werkte de rechtspositieregeling en een personeelsbehoeftenplan uit. Daarnaast voerde hij plaats- en tijdsonafhankelijk werken in, implementeerde een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur, integreerde de diensten personeelsbeheer van stad en OCMW en was actief betrokken bij de verzelfstandiging van de bibliotheek en het zwembad wat betreft het personeelsluik.

Binnen MONDEA is hij zowel aan de slag als interim-manager en projectconsultant. Hij neemt een rol op binnen verschillende thema’s. Zo was hij als interim-manager al actief als sectorverantwoordelijke van de ondersteunende diensten en afdelingsverantwoordelijke technische dienst. Als consultant begeleidt hij organisatie-verandertrajecten maar gaat hij ook graag aan de slag met diverse teams rond (strategisch) datamanagement.

Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem.

Enkele projecten

Benieuwd naar de projecten van Tom Lefevere?
Neem eens een kijkje in het onderstaande projectenoverzicht.
JaarPlaatsProject
2024BrusselOndersteuning lokale besturen uitwerking HR beleid
2023KortrijkBegeleiding fusietraject CLB
2023KuurneBegeleiding dienst publieke ruimte
2023StekeneTeam HR consultants
2023AalterOndersteuning HR
2023DeerlijkAnalyse organisatie- en personeelsstructuur
2023StekeneBegeleiding organisatieontwikkeling
2023StekeneInterim-management personeelszaken
2023StadenInterim-management interne ondersteuning
2022BrusselEvidence based beleid (GSM)
2022StadenEvaluatie van het bestaande organogram
2022StadenEvaluatie van het bestaande organogram
2022StekeneInterim-management personeelsdienst
2022ZonnebekeZonnebeke – diensthoofd infrastructuur
2022DentergemDentergem – implementatie
2022RoeselareInterimdirecteur organisatie
JaarPlaatsProject
2024BrusselOndersteuning lokale besturen uitwerking HR beleid
2023KortrijkBegeleiding fusietraject CLB
2023KuurneBegeleiding dienst publieke ruimte
2023StekeneTeam HR consultants
2023AalterOndersteuning HR
2023DeerlijkAnalyse organisatie- en personeelsstructuur
2023StekeneBegeleiding organisatieontwikkeling
2023StekeneInterim-management personeelszaken
2023StadenInterim-management interne ondersteuning
2022BrusselEvidence based beleid (GSM)
2022StadenEvaluatie van het bestaande organogram
2022StadenEvaluatie van het bestaande organogram
2022StekeneInterim-management personeelsdienst
2022ZonnebekeZonnebeke - diensthoofd infrastructuur
2022DentergemDentergem - implementatie
2022RoeselareInterimdirecteur organisatie

Ondersteuning in de praktijk

Actief binnen volgende thema's