Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Lokale besturen staan voor doorstart digitale transitie

Lokale besturen staan voor heel wat uitdagingen. Eentje daarvan is het succesvol doorvoeren
van de eigen digitale transitie. De snelheid waarmee lokale besturen geconfronteerd worden
met mogelijkheden, maar ook met risico’s zoals cybersecurity, leidt vaak tot een weinig
gestructureerde en concrete aanpak. MONDEA pakt de uitdagingen mee aan.

Op vlak van data-management en digitale transities wijst onze ervaring uit dat drie essentiële
pijlers van cruciaal belang zijn voor een effectieve aanpak:

Bezint eer ge begint

Het opzetten van een masterplan informatiemanagement, inclusief een datamaturiteitsscan voor de gehele organisatie is een must. Dit masterplan dient uitgedragen te worden door de gehele organisatie en mag niet beperkt blijven tot de IT-dienst.

What’s in it for me ?

Zoals de bekende quote van Peter Drucker ‘Culture eats strategy for breakfast’ benadrukt, is het van essentieel belang om de individuele gebruiker te betrekken. Maak de meerwaarde voor de individuele gebruiker duidelijk.

Hou het simpel!

Voer het masterplan stapsgewijs uit, waarbij je kernprocessen dienstoverschrijdend worden aanpakt via pilootprojecten om draagvlak te vergroten. Differentiatie in snelheid tussen diensten is acceptabel, maar verlies de globale planning niet uit het oog.

Voor de ontwikkeling van rapporten of het opzetten van datamonitoring is niet altijd dure software nodig. Tegenwoordig kun je met datavisualisatiesoftware zelf dashboards opzetten mits een korte opleiding. Voordelen hiervan zijn:

  • Mogelijkheid tot monitoring van Key Performance Indicators (KPI’s) door de consolidatie van
    informatie uit verschillende bronnen in een enkel, gecentraliseerd overzicht
  • Op maat van de gebruiker en eenvoudig aanpasbaar naar nieuwe noden
    Vergemakkelijken van delen van informatie binnen teams, afdelingen of organisaties, wat bijdraagt
    aan een gemeenschappelijk begrip van gegevens
  • Niet gebonden aan dure licenties

Nood aan ondersteuning bij jouw data-management? Contacteer Dorien Pauwels via dorien.pauwels@mondea.be of +32 477 21 38 65.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant