Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Een beleidskader economie voor stad Lier 

Mondeanen Veerle Ribus en Nele Raets bundelden hun krachten met Jan Zaman en Alban Pols van Idea Consult. Samen maken ze een beleidskader economie op.  Stad Lier maakte een Beleidsplan Ruimte op, dat een kader vormt voor het ruimtegebruik in Lier tot 2050. Hier mocht ruimte voor ondernemen niet ontbreken. Het ruimtelijk beleidsplan zal een strategische visie bepalen op de gewenste, toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Samen met deze strategische visie maakten ze zes operationele beleidskaders op: 
  • Stad en dorp 
  • Ring en omgeving 
  • Recreatieve voorzieningen 
  • Open ruimte 
  • Groenblauwe netwerken 
  • Economie
Deze beleidskaders doen concrete uitspraken over hoe de langetermijnvisie gerealiseerd kan worden.

Een aanpak in stappen

“Starten deden we met inventarisatie en analyse. Zo organiseerden we een bevraging bij ondernemers uit Lier om hun huidige en toekomstige noden en behoeften in kaart te brengen. Deze resultaten verwerken we achteraf in ons beleidskader. Daarnaast brachten we ook het huidige aanbod aan ruimte voor ondernemen in kaart. Zo konden we ook een prognose opmaken van de ruimte die de ondernemers de komende decennia nodig zullen hebben om te blijven ondernemen in Lier.  Na de inventarisatie is het tijd voor actie. We organiseerden co-creatie workshops om de toekomst van de Lierse economie samen vorm te geven. Via Cities of Making-discussiekaarten dachten de ondernemers na over verdichting, verweving van bedrijvigheid, alternatieven voor eigendom en gedeeld gebruik van ruimtes. Met de Map-it Tool gingen ze aan de slag met een kaart van Lier en dachten ze na over de toekomstige invulling van bestaande en nieuwe locaties voor ondernemen in Lier.”, vertelt Veerle.

Verder op weg naar een gedragen visie

“Nu gaan we de visie en strategie voor economie afstemmen met de andere beleidskaders. We maken een voorontwerp op van het beleidskader waarin we de ontwikkelingsperspectieven voor ondernemen in Lier omschrijven. Daarna passen we het in in het Beleidsplan Ruimte. Het plaatje moet volledig kloppen.”

“Om een goed beeld te krijgen van de ruimte die ondernemers de komende decennia nodig hebben om te blijven ondernemen in Lier is hun input van groot belang. Ze helpen de stad om de vraag naar economische ruimte af te stemmen op het aanbod, zowel nu als in de toekomst. De Lierse ondernemers tonen heel veel enthousiasme. Het is heel boeiend om met hen samen te mogen werken.”

Meer informatie over het Beleidsplan Ruimte en het proces, vind je op de website van stad Lier. 

Lijkt onze aanpak ook iets voor jou? Neem vrijblijvend contact op met Werner Van Hoof via werner.vanhoof@mondea.be of +32476 33 35 49.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant