Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Evalueer jij je werking met jobstudenten al?

Jobstudenten spelen vaak een cruciale rol binnen een stad of gemeente. Ze brengen frisse energie, nieuwe ideeën en helpen om de drukke periodes te overbruggen. Tegelijkertijd biedt de organisatie hen een waardevolle werkervaring die hun toekomstige carrière ten goede kan komen. Om ervoor te zorgen dat zowel de jobstudenten als de organisatie het meeste uit deze ervaring halen, is het waardevol om na afloop te evalueren.

Waarom evalueren?

Een evaluatie is belangrijk, zowel voor de jobstudent als voor de organisatie. Evalueren helpt ons niet alleen om te begrijpen wat goed gaat, maar ook om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten. Dit doen we niet alleen door de jobstudenten zelf te bevragen, maar ook door feedback te verzamelen van de leidinggevenden waarmee ze hebben samengewerkt.

De bevraging biedt de respondenten een kans om te reflecteren over hun ervaringen en samenwerkingen. Het helpt hen om bewust na te denken over wat goed ging en waar verbeterpunten liggen.

De evaluatie

Na afloop van hun tewerkstelling kan je aan de jobstudenten vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Hierin beoordelen zij verschillende aspecten van hun ervaring op een schaal van 0 tot 10, zoals het onthaal, de werksfeer, het takenpakket en de begeleiding. Daarnaast vragen we hen of ze de organisatie zouden aanbevelen en of ze in de toekomst opnieuw bij de organisatie willen werken.

We vragen ook aan de leidinggevenden om een korte vragenlijst in te vullen. Hierin beoordelen zij verschillende aspecten van de samenwerking met de jobstudent op een schaal van 0 tot 10, zoals de voorbereidingen, de inzet, de communicatie, de integratie in het team en de kwaliteit van het geleverde werk. Daarnaast vragen we hen om feedback over hoe de begeleiding van de jobstudenten verbeterd kan worden en of de dienst in de toekomst opnieuw met jobstudenten willen samenwerken.

Evalueer tenslotte ook het proces en de bijhorende werklast voor de dienst HR. Dit helpt om te begrijpen hoe efficiënt het proces verliep en waar er eventueel aanpassingen nodig zijn om de inzet van jobstudenten nog soepeler te laten verlopen.

Actiepunten op basis van feedback

De resultaten van deze bevraging en evaluatie zijn van groot belang. Ze stellen je in staat gerichte acties te ondernemen om de werkomgeving voor toekomstige jobstudenten te verbeteren. Dit kan variëren van een verbeterd onthaaltraject tot betere communicatie en begeleiding voor of tijdens hun tewerkstelling. Ook een efficiënter proces vormgeven of zelfs de rechtspositieregeling aanpassen zijn mogelijke acties.

Een win-win situatie

Uiteindelijk streven we naar een win-win situatie: een positieve en leerzame ervaring voor de jobstudent en een waardevolle bijdrage aan het lokaal bestuur. Blijf dus vooral investeren in deze jonge talenten.

Onze voorbeeldbevraging helpt je alvast op weg: 

Powered By EmbedPress

Nood aan ondersteuning bij je evaluatie? Contacteer dan Sara Temmerman vrijblijvend via sara.temmerman@mondea.be of +32 478 36 40 29.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant