Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Evidence-based HR: (g)een queeste?

Vaak lijkt evidence-based besluitvorming ingewikkeld door het gebruik van Engelse termen en complexe bewoording. In essentie komt het neer op ‘bezint eer ge begint’ en het toepassen van drie belangrijke vaardigheden: data interpreteren, analyseren en een kritische houding aannemen. 

Het draait om hoe je beslissingen neemt. Je hebt een doel voor ogen, maar kun je voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat je dit doel bereikt? Vertrouw je alleen op ervaring en intuïtie, of betrek je ook andere bronnen? 

Evidence-based besluitvorming

Besluitvorming gaat dus over het begrijpen van een probleem, informatie verzamelen en deze beoordelen voordat je een beslissing neemt. Maar hoe begin je daarmee? 

Kennis vergaren. Raadpleeg verschillende bronnen, zoals:  

 • Organisatiedata (bijvoorbeeld een HR-dashboard) 
 • Input van betrokkenen/stakeholders (interview, focusgroep, survey,..)
 • Wetenschappelijke inzichten (te vinden via bronnen zoals Google Scholar, Science for work, CebMa, universiteiten)  
 • Expertise/kennis van professionals (interview, focusgroep, survey,..) 

   Beoordelen van bronnen: Wees analytisch en kritisch bij het evalueren van de gevonden informatie. Is het betrouwbaar, gevalideerd en toepasbaar op jouw specifieke situatie? 

   Data kunnen je helpen

   De organisatiedata zijn vaak beschikbaar maar worden niet altijd (strategisch) ingezet.  
   Hierover gaven we al enkele inzichten in een vorig artikel.

   Wetenschappelijke inzichten worden in de praktijk niet vaak geraadpleegd vanwege complexiteit, tijdsgebrek of een gebrek aan kennis. Het is belangrijk om de juiste query’s op te stellen, de bronnen te kennen, aandacht te hebben voor replicatie, peer reviews, enz. Dit vereist specifieke competenties die in jouw dienst of organisatie nodig zijn. 

   Is dit dan dé kant-en-klare oplossing? Helaas niet. Je kunt beslissen op basis van de best beschikbare informatie, maar ook wetenschap is niet onfeilbaar en organisatiedata vertellen niet alles. Hoe dan ook, het is beter dan beslissen op basis van je buikgevoel. 

   HR-professionals spelen hierin een cruciale rol, niet alleen binnen de HR-afdeling maar in de hele organisatie. Ze kunnen het goede voorbeeld geven, kennis delen, experts kritisch beoordelen en bijdragen aan bewustwording en impact op besluitvorming binnen het (management)team. Daarnaast kunnen ze de competentieversterking op de (opleidings)agenda zetten. 

   Bij MONDEA geloven we in het belang van deze technieken. We passen ze dan ook maximaal toe in onze opdrachten of projecten. We zijn ervan overtuigd zijn dat deze werkwijze bijdraagt tot het behalen van maximaal resultaat. 

   Een duwtje in de rug nodig bij de opstart van evidence-based besluitvorming? Neem vrijblijvend contact op met Sara Temmerman via sara.temmerman@mondea.be of +32 478 36 40 29.

   Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant