Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

HR, een belangrijke pion in een fusie  

Fusies en overnames worden vaak gezien als kansen voor groei van organisaties en efficiëntiewinsten, maar onderzoek toont aan dat ze niet altijd het gewenste succes opleveren.
“Menselijke” problemen blijken in 75% van de situaties de oorzaak te zijn. De kosten, zowel financieel als menselijk, kunnen aanzienlijk zijn. Met dalende jobtevredenheid, demotivatie, conflicten, verloop, weerstand en absenteïsme als mogelijke negatieve gevolgen.
MONDEA begeleidt enkele fusies en heeft naast de gewenste efficiëntiewinsten uiteraard ook oog voor de medewerkers in dit verhaal.

Wetenschappelijk onderzoek

We stelden de vraag aan The Vigor Unit om het wetenschappelijk onderzoek over de impact van fusies op medewerkers te raadplegen en de resultaten verbazen ons (gelukkig) niet.

De hoofdoorzaak van minder succesvolle fusies wordt vaak toegeschreven aan problemen gelinkt met mensen eerder dan aan financiële of operationele kwesties. Bijvoorbeeld door gebrek aan integratie en een gebrek aan aandacht voor culturele verschillen. Het management van de menselijke kant van dergelijke ingrijpende trajecten, is daarom van cruciaal belang voor het succes van fusies.

HR kan bijdragen aan het succes van een fusie

Participatie

Men benadrukt dat HR een essentiële rol moet spelen gedurende het gehele fusieproces. Dit omvat niet alleen voorbereiding en planning vóór de fusie, maar ook de integratie van beide organisaties na de fusie zoals de integratie van systemen, personeelsintegratie en change management.
Het managen van emoties en het bevorderen van positieve emotionele reacties, zoals welzijn, veerkracht en vertrouwen, kan worden bereikt door:

  • Medewerkers te betrekken bij het fusieproces, bijvoorbeeld door hen te laten deelnemen aan werkgroepen.
  • Een zekere mate van autonomie en eigenheid te laten behouden, bijvoorbeeld door (in)formele tradities in stand te houden.
  • Steun te bieden via bijvoorbeeld regelmatige, open communicatie en opleidingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de leidinggevenden in het omgaan met weerstand. Negatieve emoties, zoals weerstand en stress, kunnen ontstaan door onzekerheid, conflicten, toename van de werkdruk, meningsverschillen over de toekomstige organisatie en veranderingen in arbeidsomstandigheden.

Voorbereiding en planning zijn essentieel om de kans op succes te vergroten. Dit omvat het verzamelen van informatie, het opbouwen van vertrouwen tussen de betrokken partijen en het inzetten op interactie tussen medewerkers via workshops, informele uitwisselingsmomenten, gemengde teams, het identificeren van culturele verschillen en het benutten van gemeenschappelijke culturele elementen om stapsgewijs een nieuwe, gedeelde cultuur te creëren.

Ten slotte is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven identificeren met hun werk en organisatie na de fusie. Heldere communicatie over de nieuwe organisatiedoelen en de rol van medewerkers hierin kunnen hierbij cruciaal zijn.

Voldoende aandacht voor HR & heldere communicatie hebben, zowel vooraf, tijdens als na het fusietraject, verhogen de kansen op succes.

Nood aan ondersteuning? Contacteer Sara Temmerman vrijblijvend via sara.temmerman@mondea.be of +32 478 36 40 29.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant