Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Onze experten over fusietrajecten: rollen & taakverdeling

Heldere rollen & verantwoordelijkheden zijn het fundament

Fusies zijn niet meer weg te denken uit de wereld van de lokale besturen (& daarbuiten!). Recent rondden MONDEA & IDEA Consult enkele succesvolle trajecten af. En momenteel zitten we mee rond de tafel in tal van nieuwe trajecten. Schouder aan schouder ondersteunen we organisaties – op hun eigen maat – op hun parcours. Onze experten lichten een tipje van die transitiesluier.

Iedere fusie is anders, daarom is onze aanpak niet zomaar ‘standaard’ te noemen. Samen verandering waarmaken én in goede banen leiden, typeert onze fusie-experten. We schotelen ze één centrale vraag voor waarbij ze hun aanpak toelichten.

Één centrale vraag, vier invalshoeken. Dat lees je hier!


Frank Truyts: “Ikzelf was programmamanager in de fusiegemeente Oudsbergen. In die rol werkte ik heel nauw samen met het managementteam (MAT). Elk MAT-lid nam daarbij de rol van projectleider op, en kreeg daarbij de verantwoordelijkheid over één of meerdere werkpakketten. Maandelijks rapporteerde ik samen met het MAT de stand van zaken aan het college van burgemeester en schepenen.

Omdat de fusie al doorgevoerd was, hadden we al één samengevoegd MAT en één college. Dat was natuurlijk een voordeel op vlak van informatiedoorstroming dan wanneer je nog twee of drie managementteams en colleges moet informeren bij lopende fusies.”

“Een ambtelijk-politieke stuurgroep, een fusiecollege,
een kernteam en veel overleg met alle betrokkenen.”

“Een ambtelijk-politieke stuurgroep, een fusiecollege,
een kernteam en veel overleg met alle betrokkenen.”


Lies Lenaerts: “Bij het lopend fusietraject van Bilzen & Hoeselt zijn we gestart met een ambtelijk-politieke stuurgroep. Ondertussen hebben we deze opgesplitst in enerzijds een fusiecollege, waar de twee colleges van burgemeester en schepenen om de zes weken samenkomen. Anderzijds hebben we een kernteam, waarin de twee managementteams van beide gemeenten vertegenwoordigd zijn. Zowel de interne transitiemanager als ikzelf sluiten aan bij deze overlegmomenten. Naast deze overlegmomenten heb ik samen met de interne transitiemanager tweewekelijks overleg met beide algemeen directeurs.”


Tony Vermeire: “Voor de fusie van Kruibeke, Zwijndrecht en Beveren hebben we een ambtelijke stuurgroep. Hier zijn de drie algemeen directeurs vertegenwoordigd, samen met hun beleidsmedewerkers, en mezelf als transitiemanager. Hiernaast koppel ik rechtstreeks terug naar de drie gemeenteraden over de voortgang van de fusie. Informeel koppel ik uiteraard ook nog terug naar de burgemeesters en algemeen directeurs van de drie gemeenten.”


Matthias Vandamme: “In Wachtebeke-Lochristi hebben we om dit moment een politiek-ambtelijke stuurgroep met daarom de burgemeesters, eerste schepenen, algemeen directeurs en de drie liaisons, zeg maar de verbindingsfiguren van de organisatie. En ikzelf.”

“In Wachtebeke-Lochristi werken we met
verbindingsfiguren van de organisatie zelf.”

“Daarnaast hebben we driewekelijks via een ambtelijk fusieteam, met de algemeen directeurs, liaisons en communicatiemedewerkers van beide gemeenten. Daar waar de stuurgroep de belangrijkste strategische knopen doorhakt, neemt het fusieteam de operationele aansturing, coördinatie en voortgangsopvolging op en bewaakt de richting en de kwaliteit van het fusieproces. Hiernaast zijn er ook thematische werkgroepen. Hier kozen we om twee trekkers, één uit elke gemeente, per werkgroep in te schakelen. In deze werkgroepen wordt de werking geïnventariseerd en (in de toekomst) op elkaar afgestemd.”

Zin in een gesprek met één van onze fusie-experten? Contacteer Matthias via matthias.vandamme@mondea.be of +32493 51 28 43

Het eerste artikel al gelezen? Daar lees je welke rol onze experten kunnen opnemen binnen fusies. Check het hier!

Picture of Frank Truyts
Frank Truyts

De voorbije jaren was Frank voor Mondea projectleider van verschillende projecten rond organisatieverandering en creëerde hij praktische oplossingen op het vlak van organisatie, strategie en veranderingsmanagement.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant