Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Kunnen #Sharedservices een oplossing vormen voor de omgevingsdiensten?

Shared Services - Capaciteit Omgevingsdiensten

In een onderzoek naar de capaciteit op omgevingsdiensten in Vlaanderen adviseert het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (Ugent, KUL, Uhasselt, UA) om te streven naar duurzame schaalvergroting.

Het Steunpunt stelt vast dat lokale besturen met een voldoende grote schaal en een sterk uitgebouwd ambtelijk apparaat beschikken over “méér strategische beleidsruimte, een beter gemotiveerde en consequenter toegepaste ruimtelijke visie, meer juridische ondersteuning en een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van private ontwikkelaars.”

“Een grotere schaal is geen garantie op succes, maar creëert wel het potentieel om een beter ruimtelijk beleid te realiseren.” Kunnen shared services tussen gemeenten hier een structurele oplossing bieden?

MONDEA en IDEA Consult zoeken alvast mee naar een structurele en duurzame oplossing!

Interesse in de volledige studie? Bekijk ze hier:  https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/_files/ugd/b8884e_8c7f7ecd9ba84ed68af7d373f55976cf.pdf

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant