Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Mondea & Baristaz versterken elkaar

De zaakvoerders van Baristaz en MONDEA

Vanaf 1 januari behoort Baristaz officieel tot de Mondea Group. Wie vereniging zegt, zegt Baristaz. Ze zijn dé partner van sterke verenigingen.

Waarom Mondea & Baristaz zo goed matchen? Dat lees je hier!

Hoe kennen Mondea en Baristaz elkaar?

Stijn: “We organiseerden een halfjaar geleden een ‘droomdag’ waar we zouden dromen over de toekomst van Baristaz, we konden de Mondea HQ gebruiken als locatie.

We begonnen aan onze droomdag met als uitgangspunt om te dromen over Baristaz. Wat we niet wisten is dat tegen het einde van die dag ons idee helemaal veranderd zou zijn. Joos Gysen (zaakvoerder Mondea, nvdr.) en Karolien kwamen met zo’n goede ideeën af, dat we onze dromen over een andere boeg gooiden.

Het zaadje om Baristaz en Mondea te laten samensmelten, was geplant.”

Van waar komt de naam Baristaz?

Stijn: “Wel, we zijn in 2019 gestart met onze gezamenlijke vennootschap en we hadden een naam nodig. We hebben geen kantoor, maar vergaderen steeds in een koffiebar. Vandaar kwamen we op ‘Barista’. Enkel Barista vonden we niet voldoende. We voegden er de ‘Z’ van Zorro aan toe. Zorro is de man die iedereen wou helpen en iets wou veranderen in de maatschappij, net zoals wij. Zorro deed het ook nooit alleen maar werd geholpen door de burger. Als wij iets veranderen zal dat ook altijd samen met de vereniging zijn. Daarnaast is Baristaz een naam met ‘nen hoek af’, net zoals wij. (lacht)

Wat is Baristaz?

Kevin: “Bij Baristaz staan we voor: ‘sterke bestuurders maken sterke verenigingen’, we ondersteunen de bestuurders van verenigingen om hun visie op een zo goed mogelijke bestuurlijke manier te kunnen uitrollen. Als je sterke bestuurders hebt, wordt je verhaal als vereniging alleen maar sterker.”

Stijn: “Ook zijn we vaak een schakel tussen de vereniging en het lokaal bestuur. Waar zitten de noden bij verenigingen? Hoe kunnen lokale besturen daaraan bijdragen? We ondersteunen hierbij de lokale besturen, door bijvoorbeeld oude subsidiereglementen aan te pakken. Door de professionele verenigingsondersteuner op te leiden of door adviesraden om te scholen tot adviesgroepen 2.0.”

Bij de start van een project zetten we steeds onze verenigingsscan in. Zo scannen we de verenigingen op basis van zeven thema’s en 21 parameters. Met die parameters kunnen we goed voorbereid aan ieder project beginnen en hebben we een duidelijk beeld van wat er speelt.”

Hoe vertaalt zich dat concreet?

Sander: “Een mooi voorbeeld is de kennisdeling. Wanneer je grote en kleine verenigingen samenbrengt in het schrijven van hun toekomstverhaal, merk je dat ze via de interactieve methodieken van elkaar leren, ook al zijn ze allemaal totaal verschillend. Ik zag zo bijvoorbeeld hoe een tafeltennisvereniging en een handbalvereniging nieuwe zaken overnamen van elkaar, dat is toch mooi om te zien? Wij zorgen in dit soort projecten onder meer voor de juiste vragen, de juiste interactie en nemen hen mee in het toepassen van goed bestuurlijke principes. We versterken de bestuurders waardoor uitdagingen sneller opgelost raken.”

Kevin: “Een voorbeeld van een project dat ik onlangs heb begeleid maakt al snel duidelijk wat we met Baristaz doen. Ik begeleidde een fusie tussen twee voetbalverenigingen. We startten hier van een wit blad. We zijn gaan nadenken over de collectieve droom samen met de bestuursleden en vrijwilligers van de verenigingen. Ik gebruikte daarvoor leuke methodieken die verschillende thema’s aan bod laten komen. Tijdens het project zorgen we er ook telkens voor dat de mensen echt zelf aan de slag kunnen, ook in de toekomst.”

Stijn: “Een project waar ik volop mee bezig ben is eentje bij de korfbalfederatie. De federatie merkte dat de sport te weinig aandacht krijgt in Vlaanderen en dat willen ze aanpakken. Ze kunnen dat niet alleen als federatie. Ze moeten dat samen doen met de verenigingen. We kijken samen hoe we de korfbalverenigingen kunnen versterken. Samen met alle verenigingen schrijven we een toekomstvisie. We reiken hen tools aan om hiermee te starten én deze visie ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.  Dit is ook een mooi voorbeeld van kennisdeling, de verschillende korfbalverenigingen worden samengebracht en horen interessante dingen van elkaar. Zo doen ze aan competentieversterking, maken ze impact en creëren ze interactie.”

 

Wat zal Mondea aan Baristaz bijdragen?

Kevin: “Ik denk dat we elkaar op heel veel vlakken kunnen ondersteunen. Ik zeg altijd dat lokale besturen de ‘hardware’ vormen en de verenigingen de ‘software’, software kan niet werken zonder hardware, dus die twee hebben elkaar nodig. Heel concreet: waar Mondea zorgt dat er een gemeentelijke sporthal kan gebouwd worden (hardware), zorgen wij dat die sporthal op de juiste manier gebruikt kan worden én dat de verenigingen daar klaar voor zijn (software).

Sander: “Anderzijds kunnen we met onze gezamenlijke kennis een sterker verhaal schrijven voor de lokale besturen in het ondersteunen van hun verenigingsbeleid. Vaak is er nog niet voldoende kennis rond, die willen en kunnen wij zeker bijbrengen.”

Stijn: “De kennis en capaciteiten van de Mondeanen is van onschatbare waarde voor Baristaz. We kunnen hun expertise en producten koppelen aan die van ons. Zo zal een grotere poule van deskundige mensen kunnen werken aan projecten rond verenigingen. Ook de professionele structuur van Mondea zal ons helpen om sneller te groeien. Met de vrijgekomen tijd door die professionalisering hopen we in nieuwe zaken en verandering te kunnen steken.”

Wat was de ultieme droom van Baristaz bij de start?

Kevin: “Onze ultieme droom was het versterken van alle Vlaamse verenigingen in het waarmaken van hun droom. Het Vlaamse verenigingsleven versterken maar ook de link durven leggen met andere Europese landen en hun manier van verenigingsondersteuning.”

Sander: “De bestuurders in de vrijetijdssector versterken. De kennis die er daarover is binnen Europa en op internationaal vlak vertalen naar hapklare, bruikbare toepassingen en de opgedane ervaring en kennis opnieuw delen. Samen bouwen aan een sterke vrijetijdssector

Stijn: “Anderzijds was het onze droom om fulltime te kunnen werken voor Baristaz. Tot nu toe bleef het een hobby ‘na d’uren’. Die droom wordt nu stilletjes aan werkelijkheid.”

Wat zijn voor jullie de typische kenmerken van een Baristaz-medewerker?

Stijn: “Iemand die zich inzet voor Baristaz wil constant vernieuwing en verandering teweegbrengen. Anderzijds is het iemand die een krak is in het laagdrempelig benaderen van vrijwilligers en kan hij fijne methodieken aanleren aan iedereen. Zijn werkwijzes zijn wetenschappelijk onderbouwd, maar zijn nog steeds fun en makkelijk te begrijpen. Het is iemand die met zijn botjes in de modder gaat staan en de vereniging écht wil verder helpen. En laat dat nu net perfect matchen met het DNA van een Mondeaan!”

Wat verwacht je van het avontuur?

Sander: “Ik verwacht sterkere producten door kennis te delen met elkaar, een groter bereik en sneller kunnen inspelen op Europese projecten om dan lokaal aan te pakken.”

Kevin: “Ik verwacht eigenlijk dat we binnenkort met een capacitair probleem gaan zitten (lacht). We zitten nu nog volledig onder de radar, maar door samen te werken met Mondea gaat er een gigantisch netwerk ons leren kennen. Ik ben daar wel héél blij mee hoor, begrijp me niet verkeerd. We willen de wereld veranderen, maar gaan starten met Vlaanderen. Met Mondea als partner kunnen we dat schouder aan schouder waarmaken.”

Stijn: “Ik verwacht dat we een echte brand kunnen opzetten met Baristaz, binnen dit en drie jaar hoop ik dat iedereen verenigingso ndersteuning linkt met ons. En dat we voor velen een kennispartner kunnen zijn. Anderzijds wil ik echt meer mensen letterlijk in beweging krijgen en daarbij verbinding creëren. Twee belangrijke rollen weggelegd voor de vereniging. Ik verwacht dat verenigingen zullen veranderen en zo terug de maatschappelijke rol zullen opnemen die ze moeten opnemen. Verenigingen zijn namelijk de hoeksteen van onze maatschappij.

Zin om een project op te starten met één van onze drie experten? Stuur vrijblijvend een mailtje naar stijn@baristaz.be of geef hem een seintje op +32 494 25 82 26.

 

 

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant