Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

GOA: een knelpuntberoep?

Vlaamse gemeentebesturen kampen met uitval, vertrek en verloop binnen de gemeentelijke omgevingsdienst van omgevingsmedewerkers en meer specifiek de gemeentelijke omgevingsambtenaar (hierna: GOA). Daarom lanceerde het Departement Omgeving een onderzoek naar de bezetting van de lokale omgevingsdiensten en de werkdruk van de gemeentelijke omgevingsambtenaren (afgekort GOA) en hun medewerkers.

Mondeanen Karolien Dezeure en Werner Van Hoof zetten hun schouders mee onder dit onderzoek, samen met IDEA Consult en Universiteit Gent. De studie had tot doel om een wetenschappelijk onderbouwd inzicht te verwerven over de gesignaleerde problematiek en oplossingsrichtingen te formuleren op lokaal en Vlaams niveau.

Wat hield het onderzoek in?

Het kwantitatief onderzoek richtte zich vooral op het in kaart brengen van de gepercipieerde werkdruk van GOA’s en omgevingsdiensten, de personeelsuitstroom en een rits aan mogelijke verklarende factoren die te clusteren zijn in jobgerelateerde aspecten, aspecten eigen aan de directe werkomgeving, organisatie- of dienstgerelateerde factoren en externe factoren.

Wat onthouden we uit het onderzoek?

Uit het onderzoek leren we dat er geen eenvoudige ‘silver bullet’-oplossing bestaat voor deze complexe problematiek. Bijgevolg dient de opgave op verschillende fronten en via verschillende maatregelen aangepakt te worden.

Het rapport groepeert de oplossingsrichtingen rond zeven thema’s, namelijk: visie en kaderstelling, mandaat van GOA, beleid en regelgeving, organisatie en werking, capaciteit, samenwerking en communicatie.

Het volledige rapport kan je hieronder downloaden.

Picture of Werner Van Hoof
Werner Van Hoof

Werner is team lead bij MONDEA.  Hij werkt met plezier rond thema’s als  stedenbouw, milieu, planning, mobiliteit, wonen, lokale economie …. Hij neemt zowel de rol van interim manager, projectleider, procesbegeleider of expert op.

Picture of Karolien Dezeure
Karolien Dezeure

Binnen MONDEA neemt Karolien de rol op van manager thema. Samen met de teamleads staat ze in voor de inhoudelijke uitwerking en verdieping van de diverse thema’s.

Ga je graag eens in gesprek met Werner? Neem contact op via werner.vanhoof@mondea.be of +32 476 33 35 49.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant