Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Isabelle Michiels aan de slag als interim-teamcoördinator mobiliteit in Lier 

Mondeaan Isabelle Michiels startte in mei 2023 met een pittige opdracht bij de stad Lier. Het team mobiliteit kampte met een achterstand door vertrek en afwezigheden en de werkdruk bij het kleine en toen nog onervaren team was hoog. Vandaag is ze trots op de gedrevenheid van haar ploeg en de grote stappen die ze hebben gezet. Een gesprek over training-on-the-job.

“Lier kampte met een probleem waar de laatste jaren jammer genoeg bij MONDEA we wel vaker voor worden gecontacteerd. Het team mobiliteit was niet meer voltallig, ervaren collega’s waren vertrokken en de werkbelasting was er te hoog. In eerste instantie was mijn opdracht om de medewerkers te ondersteunen met mijn ervaring, nieuwe medewerkers op te leiden en te werken aan een efficiëntere samenwerking.”

Hoe pakte je dat aan?

“Ik begon bij de basis. Ik leerde de mensen kennen, bracht hun competenties en groeimogelijkheden in kaart en zette een opleidingstraject uit. De nood aan meer ondersteuning was al snel duidelijk dus werd het team uitgebreid met nieuwe medewerkers. Maar ook die medewerkers hadden opleiding nodig. Om de werklast in de tussentijd behapbaar te houden, zorgde ik in overleg met de departementsdirecteur voor extra externe ondersteuning. Noosh en Hans van Servantes hielpen bij het verwerken van de vergunningen voor inname van het openbaar domein. Samen konden we aan het team een brede expertise aanbieden en betere oplossingen voor de uitdagingen die op de plank lagen.

Ikzelf nam de dagelijkse leiding op en begeleidde de bestaande en nieuwe medewerkers bij hun projecten en dagelijkse operationele taken. Mobiliteitsambtenaar is een knelpuntberoep geworden. Lier koos daarom vorig jaar zoals vele gemeenten voor een collega die de functie opnam terwijl hij de opleiding verkeerskunde en mobiliteit volgde. Ik ondersteunde hem en de andere medewerkers bij hun uitgebreide takenpakket. Training-on-the job dus, want al doende leer je het best.

Daarnaast werkten we met het team aan nieuwe methoden om de werklast te verminderen en processen te optimaliseren. De neuzen in dezelfde richting krijgen kostte tijd en geduld, maar uiteindelijk is iedereen mee en kan de dienst stilaan zelfstandig aan de slag. Mijn opdracht loopt nog even door. Ondertussen zoekt Lier een meewerkend teamcoördinator. Zodra die er is, zorg ik voor een vlotte en gedocumenteerde overdracht.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben vooral trots op de medewerkers van het team mobiliteit zelf. Zij stonden open voor samenwerking en nieuwe ideeën. Ze hebben zich enorm ingezet en doen dat nog elke dag. Hun achterstand is ondertussen weggewerkt en we kunnen onze focus nu verleggen naar een nog betere dienstverlening, verdere opleiding en verbeterde samenwerking met andere diensten. We kwamen van ver en hebben grote stappen vooruit gezet.

Een complimentje ook aan de andere teams waarmee ik samenwerkte. Ik was erg welkom en kreeg alle hulp en medewerking die ik nodig had. De open communicatie binnen de stad heeft bijgedragen aan het succesvol verloop van de opdracht.”

Welke tips geef je aan je opvolger?

“Met stip op een: Blijf leren. Zorg dat je voortdurend op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en trends in je vakgebied. Communiceer ook duidelijk, dat is essentieel voor succesvolle samenwerking en projectuitvoering. Sta ook zelf open voor veranderingen. Je moet bereid zijn je aanpak aan te passen als dat nodig is. Investeer in het opbouwen van sterke werkrelaties, zowel binnen je team als met externe stakeholders. En tot slot: werk proactief: Wacht niet af maar neem initiatief om problemen aan te pakken en verbeteringen door te voeren.”

Zelf nood aan ondersteuning op jouw dienst? Contacteer Werner Van Hoof vrijblijvend via werner.vanhoof@mondea.be of +32 476 33 35 49.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant