Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Op missie in Hoogstraten

Ongeveer drie jaar geleden startte Steven Schatteman in de nieuwe rol van ‘manager ruimte’ bij de stad Hoogstraten.

“Bij mijn start werd snel duidelijk dat er toch wel wat werk aan de winkel was om van alle diensten die binnen mijn pakket vielen een gestroomlijnd geheel te maken” (Steven Schatteman)

Zowel in de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de diensten onderling als binnen de diensten zelf was veel onduidelijkheid over functie-inhoud en taken. Bovendien ontbraken een aantal essentiële figuren in het organogram. Er was een intensieve, maar succesvolle, aanwervingsronde nodig om de organisatorische gaten te vullen en  de juiste aansturing te vinden. Ook binnen de technische dienst, die ondertussen omgedoopt werd tot dienst stadspatrimonium, kwamen diezelfde pijnpunten naar voren. Bovendien was de nieuwe coördinator nog maar net in dienst en ging ook de ploegbaas groen op pensioen. Met hem verdween een tijdperk en een deel knowhow. En tot slot ging de ploegbaas gebouwen elders aan de slag. Het was voor iedereen soms een beetje pompen of verzuipen. Kortom, tijd om een extra hulplijn in te schakelen.

Mondeaan Jan Boutsen ging er in het najaar van 2019 aan de slag. Jan had de nodig ervaring in dergelijke opdrachten, maar kwam bij de stad Hoogstraten in een complexe situatie terecht waarbij hij zowel dagdagelijkse aansturing moest geven als vanuit een helikopterzicht analyses moest maken van de werking van de globale dienst. Een opdracht met vele petjes, zowel hands-on als organisatorisch, waar de weerstand soms groot was.

“Ik koos voor de methodiek van de ‘werven’ waarbij gevonden problemen en pijnpunten als aparte items werden aangepakt en vertaald werden naar vebetertrajecten en procedures” (Jan Boutsen)

Jan moest bovendien rekening houden met de nieuwe visie op de toekomstvisie die ook vanuit Steven zijn verwachtingen als manager bestond en met veel andere actoren die allemaal een stem in het proces wilden hebben. Maar met de tactiek van de werven slaagde Jan er in een flink aantal zaken een nieuwe dynamiek te geven.

Jan haalde heel wat zaken uit hun verstarde gewoonten, wat op hun beurt de hele organisatie naar een hoger peil tilde en vanzelf nieuwe initiatieven deed opstarten. Een geslaagde missie. (Steven Schatteman)

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant