Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

‘Samen op KOERS voor morgen’ bij IOK

IOK is een dienstverlenende IGS in de Kempen. IOK en IOK Afvalbeheer staan de deelnemende gemeenten bij afvalbeheer en andere grondgebonden dienstverlening. IOK en IOK Afvalbeheer tellen samen bijna 600 medewerkers, waaronder meer dan 400 arbeiders. De medewerkers werken verspreid over 31 sites. Samen met MONDEA ging IOK aan de slag om de nieuwe organisatiewaarden te vertalen tot op de werkvloer. We gingen na afloop van het traject in dialoog met Nele Vandenborre, stafmedewerker HRM bij IOK.

IOK ging eind 2021 aan de slag met het DNA van de organisatie en bepaalde nieuwe waarden. Wat was voor jullie de aanleiding om dit te doen? “We voelden als organisatie aan dat er bepaalde elementen waren die onze organisatie, haar cultuur en medewerkers typeerden, maar we konden er geen naam op plakken. Het was duidelijk dat een aantal zaken heel evident bij onze organisatie pasten, maar die waren nog nooit op die manier benoemd. Nochtans gaat het dan om belangrijke dingen, die net betekenis geven aan het werken bij IOK. Om nog meer eenheid en betrokkenheid te creëren intern, maar ook om duidelijkheid te geven naar onze klanten, nieuwe medewerkers en andere stakeholders, hebben we dit traject opgestart.”

Hoe hebben jullie dit aangepakt?

“In de eerste fase hebben we een oproep gedaan aan alle medewerkers om mee te denken over hoe zij het werken bij IOK ervaren en wat zij hierbij belangrijk vinden. We wilden met andere woorden weten, waarom ze bij wijze van spreken elke dag uit hun bed komen en wat hen betekenis geeft in hun werk. We organiseerden hiervoor enkele brainstormsessies en daaruit kwam een longlist van 11 belangrijke waarden voort. Hiermee bereikten we echter nog lang niet alle medewerkers. Daarom werd de longlist via een bevraging (digitaal maar ook via face-to-face enquêtes) afgetoetst met de hele medewerkerspopulatie, die kon aangeven welke organisatiewaarden het belangrijkst waren, hoe ze die waarden invullen, waar ruimte voor verbetering was enz.”

Hoe werden de waarden bij het personeel gelanceerd?

“Nadat we op basis van de bevraging onze 5 belangrijkste waarden hadden gedefinieerd en samen met ons creatief team hadden vormgegeven, lanceerden we de waardenset ‘KOERS’. KOERS staat voor Klantgericht, Open communicatie, Expertise, Respect en Samen. We lanceerden ons verhaal via affiches met foto’s van onze collega’s op al onze locaties, een dagelijkse communicatie waarin één waarde werd toegelicht met concrete voorbeelden en tipjes van de sluier rond wat er verder al op de planning stond rond onze waardenlancering. Een duurzaam gadget en sportkledij met onze nieuwe waarden konden niet ontbreken. Ook op onze feesten die we rond “60 jaar IOK’ organiseerden, kreeg onze KOERS steevast een prominente plaats.”

Maar dan… Wat was voor jullie ‘the next step’?

“Lancering is één ding, maar de waarden verder laten leven en er verder naartoe leven vraagt natuurlijk nog veel meer actie. We vinden het belangrijk dat onze waarden in heel onze organisatie, ‘van Hoogstraten tot Herselt’ gedragen en beleefd worden, en op elk niveau.”

Vanuit MONDEA ondersteunden we jullie bij het vertalen van de waarden naar concreet gedrag.

Wat was voor jullie belangrijk in dat traject?

We vonden het belangrijk dat de waarden geen holle begrippen bleven, maar vertaald zouden worden naar gedrag in de concrete werkcontext. Het feit dat teams werden gefaciliteerd om in dialoog te gaan, om te werken ‘aan’ hun team, werd sterk geapprecieerd.

“Collega’s Katrin Janssen, Lies Lenaerts, Dries Herseele en ikzelf organiseerden samen zo’n 20 workshops binnen de diverse teams. We gingen met verschillende methodieken aan de slag waarbij de laagdrempeligheid voorop stond. Medewerkers moesten zich te allen tijde comfortabel voelen bij de aanpak. Zo werkten we onder andere rond welke waarde het nauwst bij hen aansloot en rond concrete toepasbare voorbeelden. Elke sessie mondde uit in een teamkompas op maat van hun team. Een tastbaar resultaat dat hen hopelijk nog dagelijks herinnert aan het traject.”
Nele Moortgat – MONDEA

Zorgt zo’n gedragskompas nu echt voor verandering op de werkvloer?

“De opmaak van een gedragskompas en de workshops zijn een belangrijke stap geweest in het proces dat continu aandacht moet blijven krijgen. Het is immers blijvend belangrijk om in dialoog te gaan, actiepunten te bespreken en ermee aan de slag te gaan, beslissingen af te toetsen aan onze KOERS-waarden, enz. Ons waardenkompas is dan zeker een houvast om op terug te vallen.”

Welke aandachtspunten kan je meegeven aan andere organisaties die met het hun waarden aan de slag gaan?

“In een organisatie met heel uiteenlopende dienstverleningen, locaties en werktijden is het niet evident om iedereen te betrekken. Toch loont het echt de moeite om met zoveel mogelijk medewerkers in dialoog te gaan. Niet iedereen zal vanaf het begin mee zijn met het verhaal, maar we merkten regelmatig dat collega’s die nog niet mee waren vóór de workshops, nadien wel op de kar sprongen. Vertrouwen moet ook de ruimte krijgen om te groeien.”

Wat is voor IOK het vervolg van het traject?

“Organisatiebreed werken we grotere en kleinere acties uit. Een concreet project dat pas werd afgerond is de lancering van ons nieuw intranet ‘Intercom’, dat inspeelt op onze waarde ‘Open communicatie’. We wilden dat het platform toegankelijk en de informatie helder zou zijn voor alle medewerkers en dat het ook de verbinding en betrokkenheid (‘Samen’ is ook een waarde) ten goede zou komen. Ook de teams gaan aan de slag met concrete actiepunten die uit hun dialoog voortkomen. En aan het einde van het jaar maken we opnieuw de balans op….We blijven op KOERS!”

Wil je zelf aan de slag met jouw organisatie rond jullie DNA? Laat het ons weten of stel ons vrijblijvend jouw vraag via nele.moortgat@mondea.be

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant