Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Werelddag van verzet tegen armoede: speel als lokaal bestuur een cruciale rol!

Op 17 oktober is het ‘werelddag van verzet tegen armoede’. Het is wereldwijd een dag waarop armoede-organisaties de diverse problematieken rond armoede aankaarten. Bij MONDEA dragen we alle initiatieven in het kader van armoedebestrijding een warm hart toe. Mondeaan John-Nathan Hocepied deelt graag enkele concrete tips om als gemeente of stad concreet aan de slag te gaan met je armoedebeleid.

TIP 1: Ontwikkel een goede blik op de problematiek

“We beschouwen armoede vaak als een web van problemen die samen komen op de diverse levensdomeinen (tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, vrije tijd, …). Maar ook de context van de gemeente zelf kan mee een bepalende factor zijn voor de ontwikkeling van het armoederisico.

Maak gebruik van de Gemeente- en Stadsmonitor, provincie.incijfers.be en de schat aan data binnen de eigen diensten om een eerste blik te krijgen op het probleem binnen jouw stad of gemeente. Ga vervolgens in gesprek met stakeholders: wat is de beleving van de medewerkers van het lokaal bestuur?

Hoe kijken relevante middenveldspelers naar de problematiek, en hoe beleven ze die? Er bestaan ook methodieken waarbij mensen in armoede zelf aan het woord kunnen komen zodat je een goede inschatting kan maken van drempels en belemmeringen waarop ze stoten. Echter is dat laatste niet altijd een eenvoudige.”

TIP 2: Ontwikkel visie en een scope

“Welke doelen stelt het lokaal bestuur voorop rond armoedebestrijding? Betrek het veld, de experten en ervaringsdeskundigen om hierrond een visie te ontwikkelen. Denk daarbij niet enkel na over visie, maar ook over concrete randvoorwaarden: is er budgettaire ruimte om financiële maatregelen te nemen? Welke deliverables worden nagestreefd? Wat is het doel van een project, en wat niet?”

TIP 3: Wees actor én regisseur

REMI wordt intussen binnen verschillende lokale besturen gebruikt om aanvullende steun toe te kennen. Toch is het nog niet overal mogelijk om dit toe te passen. Vergeet daarom de flankerende maatregelen niet. Ook die kunnen het verschil maken voor mensen in kwetsbare leefomstandigheden. Stel vragen zoals: hoe gaat het bestuur om met mensen die hun facturen niet (tijdig) betalen? Hoe kan de drempel tot vrijetijdsbeleving verlaagd worden? Welke richtlijnen en regels legt het lokaal bestuur op bij het vergunnen van grotere bouwprojecten? Hoe worden medewerkers binnen het bestuur alert gemaakt op het omgaan met mensen in armoede en mogelijke vooroordelen die daarbij spelen?

Vaak zijn er naast het lokaal bestuur ook tal van andere spelers actief die een rol te spelen hebben op vlak van het (bredere) armoedebeleid. Betrek hen ook in het ontwikkelen van oplossingen. Hoe gaat de lokale basisschool om met kinderen en hun ouders in een kwetsbare situatie? Wat met het kinderdagverblijf, de lokale sportvereniging of het lokaal dienstencentrum?”

TIP 4: Tijd voor nieuwe ambities, aan de slag!

“Intussen zijn de (lokale) administraties volop bezig met de voorbereidingen in het kader van de nieuwe bestuursperiode. Hét uitgelezen moment dus om deze problematiek hoog op de agenda te plaatsen en de nieuwe beleidsmakers te inspireren zodat ze de juiste keuzes kunnen maken in de nieuwe meerjarenplannen. Wissel ook eens uit met je collega’s bij andere lokale besturen; in Vlaanderen zijn er intussen tal van goede praktijken te vinden als het op armoedebestrijding aan komt.


Een hart voor mensen in armoede, op én naast de werkvloer


Mondeaan John-Nathan is actief als voorzitter van een armoedevereniging uit Brugge, VZW Wieder. Op die manier probeert hij niet alleen professioneel, maar ook in zijn vrije tijd bij te dragen aan een warmere samenleving. VZW Wieder onderneemt tal van acties in het kader van armoedebestrijding. Denk daarbij aan een recent gelanceerde podcastreeks over dak- en thuisloosheid (Groeten uit: Valt goed mee) of het vandaag verschenen Parool 52, een column waarbij gedurende 52 weken een inspirerend artikel zal verschijnen over het onderwerp armoedebestrijding. 


Ondersteuning nodig? MONDEA zet er z’n schouders mee onder!
MONDEA biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van het lokaal armoedebeleid. Denk daarbij aan het verbeteren van dienstverlening, het opzetten van procesbegeleiding, … of het inzetten van een Mondeaan om een tijdelijke krapte binnen de organisatie op te vangen binnen cruciale functies.

Neem contact op met Jan Dreesen indien je graag eens van gedachten wisselt. Je kan hem bereiken op het nummer

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant