Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Dienstverlening vanuit de junior – senior mix

We werken graag in duo’s. Mondeanen kunnen elkaar op die manier versterken door beide talenten maximaal in te zetten. Claudia Haenen & Frank Truyts, toevallig junior en senior, werken al een tijdje samen in duo. Claudia leert al doende bij en zorgt met haar jeugdig enthousiasme voor een nieuwe kijk op projecten. Frank zorgt met […]

Participatie bij kansengroepen

Bij Mondea zijn er heel wat mensen bezig met participatie, ook bij kansengroepen. Op de dag tegen armoede lichten we graag één van deze projecten uit. In het lokaal bestuur van Schoten is Mondeaan Claudia Haenen bezig met een behoefteanalyse bij mensen in kansarmoede. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hieronder. “In het […]

Het burgerparlement van Wichelen zei afgelopen week volmondig ‘JA’ tegen een fusie.

Lokaal bestuur Wichelen richtte een burgerparlement op, een zogenoemde “spiegelgemeenteraad”, om mee te beslissen over een toekomstige gemeentefusie. Het parlement bestond uit 24 inwoners die werden geloot. Zij waren van alle leeftijden en kwamen uit alle deelgemeenten. We volgden met grote interesse de twee online sessies en het eindresultaat. We zagen een goed voorbereid en […]

Zijn lokale werkgevers nog steeds de ultieme droom?

Werkgeversschap - Lokale ondersteuning door MONDEA

Het is nog niet zo heel lang geleden dat lokale besturen gezien werden als dé ultieme werkgever. Een stabiele, nabije werkgever voor het leven. De droom voor iedereen, niet? Niet meer voor iedereen alleszins. Ook lokale besturen kampen met hun rol als lokale werkgever. Welke evolutie moeten lokale besturen afleggen om opnieuw die sterke werkgever […]

Spontane sollicitatie

MONDEA begeleidt overheidsorganisaties en sociale ondernemingen op vlak van strategie, organisatieontwikkeling en resultaten. We doen dit schouder-aan-schouder met de klant, waarbij steeds voor een unieke aanpak wordt gekozen. Met ondertussen meer dan 120 Mondeanen en 800 projecten zijn we op korte termijn tot een betrouwbare en toonaangevende partner uitgegroeid. Ons MON DNA is ons kenmerk. Het bepaalt […]

Mondea & Baristaz versterken elkaar

De zaakvoerders van Baristaz en MONDEA

Vanaf 1 januari behoort Baristaz officieel tot de Mondea Group. Wie vereniging zegt, zegt Baristaz. Ze zijn dé partner van sterke verenigingen. Waarom Mondea & Baristaz zo goed matchen? Dat lees je hier! Hoe kennen Mondea en Baristaz elkaar? Stijn: “We organiseerden een halfjaar geleden een ‘droomdag’ waar we zouden dromen over de toekomst van […]

Kunnen #Sharedservices een oplossing vormen voor de omgevingsdiensten?

Shared Services - Capaciteit Omgevingsdiensten

In een onderzoek naar de capaciteit op omgevingsdiensten in Vlaanderen adviseert het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (Ugent, KUL, Uhasselt, UA) om te streven naar duurzame schaalvergroting. Het Steunpunt stelt vast dat lokale besturen met een voldoende grote schaal en een sterk uitgebouwd ambtelijk apparaat beschikken over “méér strategische beleidsruimte, een beter gemotiveerde en consequenter toegepaste ruimtelijke […]

Kris Ooms & Claudia Haenen bundelen krachten voor stad Hasselt

Kris Ooms & Claudia Haenen (MONDEA)

Kris Ooms en Claudia Haenen werkten samen voor stad Hasselt. Kris als afdelingshoofd milieu en energie, Claudia als projectleider propere stad, ook onder deze afdeling. Hoe die samenwerking verliep? Dat lees je hier! Claudia, hoe begon jouw opdracht bij stad Hasselt? Bij de afdeling Milieu & Energie zochten ze een projectmedewerker voor alle projecten rond […]

Afwegingskader realisatie- en exploitatievormen sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur in steden en gemeenten wordt geëxploiteerd en gerealiseerd via diverse vormen: in allerlei samenwerkingsverbanden met clubs, via een AGB, in gemeentelijk beheer, via PPS, …. Sommige situaties zijn historisch gegroeid, sommige werkvormen dienen zich aan omwille van nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen.   Sportclubs en gemeentelijke beleidsambities Met het oog op een efficiënte inzet […]

Oproep 2021 voor kandidaat gemeenten

Brugge, Huldenberg, Kalmthout, Kontich, Landen en Lebbeke waren de eerste zes gemeenten die in januari 2021 intekenden op het SDG Pioneerprogramma. Wie treedt er in hun voetsporen? Wat is het SDG Pioneerprogramma? Vanuit een SDG scan van het lokaal bestuur wordt een SDG actieplan geformuleerd op maat van het bestuur. Vervolgens wordt het bestuur gecoacht […]