Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Afwegingskader realisatie- en exploitatievormen sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur in steden en gemeenten wordt geëxploiteerd en gerealiseerd via diverse vormen: in allerlei samenwerkingsverbanden met clubs, via een AGB, in gemeentelijk beheer, via PPS, …. Sommige situaties zijn historisch gegroeid, sommige werkvormen dienen zich aan omwille van nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen.

 

Sportclubs en gemeentelijke beleidsambities

Met het oog op een efficiënte inzet van middelen, een gelijkwaardige behandeling van diverse clubs of het nastreven van bepaalde beleidsambities in vrijetijdsbeleid, kernontwikkeling of duurzaamheid is een weloverwogen afwegingskader voor de passende realisatie- of exploitatievorm van sportinfrastructuur een belangrijke succesfactor.
Vanuit Mondea en IDEA Consult ondersteunden we recent een landelijke woongemeente met het opzetten en toepassen van een afwegingskader voor een 5-tal sportinfrastructuurprojecten, gaande van een nieuwe sport- en recreatiesite, voetbalcomplexen, een tennishal en plannen voor een gyminfrastructuur.

Via enkele workshops met diverse ambtenaren en betrokken schepenen reikten we een basiskader aan op maat van de lokale context. Diverse beleidsmatige aspecten, zoals de rol van de gemeente, het ambitieniveau van het project, … kwamen aan bod. We verhelderden ook de kijk op het dragen en delen van risico’s of het inzetten op alternatieve financiering. Ook concrete elementen zoals de aanwezig en nodige expertise of personeelsinzet stonden op de agenda. Naast deze beheers- en exploitatieaspecten deden we ook een toetsing aan tendensen en ontwikkelingen in sportbeleid op vlak van sportclubondersteuning, soorten sportparticipatie, gedeelde gebruik en samenwerking sportclubs.

Gedeeld beeld en concrete bouwstenen

Resultaat van het traject van een 3-tal maanden is het ontwikkelen van een gedeeld kader en beeld tussen de diverse diensten en schepenen op de voorliggende projecten. De blik op de uitdagingen werd ook verruimd, wat voor een ruimer aantal mogelijke oplossingen zorgde. En door de toepassing van een afwegingskader met een 12-tal elementen en meer dan 10 mogelijke realisatie- of exploitatievormen werden concrete bouwstenen aangereikt voor het opmaken van een ondersteuningsreglement naar clubs, het uitwerken van de geplande projecten én voor toekomstige vraagstukken.

De aanpak en begeleiding in dit vraagstuk rond sportinfrastructuur typeert de werkwijze van de consultants van Mondea en IDEA Consult. We werken schouder aan de schouder met lokale medewerkers, begeleiden het proces mét kennis van zaken, en combineren de concrete ervaring op het terrein in gemeenten van Mondea met de onderbouwde en strategische kaders van IDEA Consult.

Ook een vraag rond lokale sportinfrastructuur

In jouw gemeente of stad ook uitdagingen op vlak van de realisatie- of exploitatievorm van bestaande of nieuwe sportinfrastructuur? We gaan graag in dialoog om te bekijken hoe we kunnen helpen.

david.nassen@ideaconsult.be l 0473/459863

hannes.raes@mondea.be l 0474 667 602

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant