Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Aan de slag met De Patrimoniumplanner!

Tal van lokale besturen beschikken over een schat aan data en informatie over hun patrimonium. Toch merken we vaak dat deze informatie vaak niet centraal én digitaal terug te vinden is. Met de Patrimoniumplanner brengen we samen met het bestuur deze data in kaart én tekenen we op basis daar van een visie uit voor de toekomst. Mondeaan Nele Perdaens licht maar al te graag toe hoe dat juist in zijn werk gaat. 

In fases naar een gedragen patrimoniumplan

 “In een eerste fase inventariseren we de gebouwen van het lokaal bestuur. Door de beschikbare data vanop de verschillende platformen samen te brengen, krijg je een goed inzicht in de huidige staat, noden en problematieken van jouw patrimonium. Tijdens het inventariseren bekom je een overzicht van welke gebouwen tot eigen beheer horen en welke functies deze hebben. Daarnaast krijg je ook inzicht in de bezettingsgraad en welke kosten je kan verwachten voor onderhoud en behoud op lange termijn.  Het is cruciaal om alle info bij elkaar te brengen om zo tot een globaal beeld te komen van jullie patrimonium. Doordat we de data centraliseren is de opvolging van de gebouwen beter beheersbaar. Daarnaast heb je een solide basis om de data up-to-date te houden in de toekomst.   Pas na het centraliseren en inventariseren van alle gebouw-specifieke info trekken we samen de juiste conclusies:  
  • Welke budgetten hebben we nodig voor investeringen en onderhoud aan onze gebouwen 
  • Welke gebouwen vragen bijkomende ingrepen vanuit klimaatdoelstellingen (LEKP, SURE2050, Carbon2050, …), gebruiken we onze gebouwen wel optimaal  
  • Welke gebouwen vormen geen meerwaarde in functie van de kernportefeuille en bedoelingen van jullie lokaal bestuur?
In de volgende fase werken we samen antwoorden uit op deze vragen. Door middel van workshops en interviews gaan we op zoek naar optimalisaties. Voorbeelden daarvan zijn bekijken hoe we gebouwen met een lage bezettingsgraad meer functies kunnen toe-eigenen en kritisch bekijken of de manier van uitvoering van projecten die op tafel liggen de best gekozen is. Politiek en administratie werken schouder aan schouder onder onze begeleiding de patrimoniumvisie uit en bepalen de prioriteiten.   Daaropvolgend schrijven we een actieplan uit dat gefaseerd is over de vijf volgende legislaturen. Het is belangrijk om patrimonium telkens op de lange termijn te bekijken. Het is praktisch niet haalbaar om alles in één legislatuur op te volgen. Vertrekkend vanuit de conclusies van de workshops en rekening houdend met budgetten en personeelscapaciteit, volgen de acties elkaar op. We schrijven het actieplan uit waarin we de te ondernemen stappen van elk gebouw, elke site, duidelijk weergeven. Het concreet uitgeschreven actieplan maakt de uitvoering van jouw patrimoniumvisie realiseerbaar.” 

Wachten op de volgende legislatuur is niet nodig

Zet het komende jaar waardevol in. Start samen met ons nu al met het inventariseren van jullie patrimonium. Zo bepaalt de volgende beleidsploeg bij aanvang van de nieuwe legislatuur meteen de visie, eventueel onder onze begeleiding. Door het voorbereidende werk, is de toekomstige visie alleen maar sterker.  

Zin om aan de slag te gaan met het patrimonium van jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Nele Perdaens via nele.perdaens@mondea.be of +32 475 83 01 31.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant