Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

IDEA en MONDEA slaan handen in elkaar voor Sportcentrum Ragheno

Stad Mechelen heeft plannen voor een ambitieuze nieuwe stadswijk: de Ragheno-site. Centraal in die plannen staat het sportcentrum dat plaats moet bieden aan zowel topsport, clubs, scholen, evenementen en individuele sporters.

De bouw van dit sportcentrum start ten vroegste in 2027 maar nog voor het bestek geschreven wordt, wil de stad alle stakeholders gehoord hebben in een breed participatietraject. David Nassen van IDEA en Mondeaan Joris Gallens slaan hiervoor de handen in elkaar en koppelen zo hun expertise in sportbeleid en het opzetten van lokale participatietrajecten.

Vertel eens, wat is jullie opdracht juist?

Onze opdracht is helder: stad Mechelen wil een participatieve oefening houden met de verschillende sportieve stakeholders en doelgroepen van het toekomstige sportcentrum. Het doel is om met de inzichten en expertise van deze huidige en toekomstige gebruikers een kwaliteitsvol programma voor het sport- en recreatiecentrum te ontwikkelen.

Hoe pakken jullie dat aan?

We organiseerden twee brede participatiemomenten, het eerste om het participatietraject mee te lanceren, het tweede als afsluiter. Tussenin organiseerden we verschillende focusgroepen met telkens een andere doelgroep, zoals grote zaalsportclubs, vechtsporten en -kunsten, sportfederaties en personeel van stad Mechelen. Elk participatiemoment start met een inzichtelijke uitleg over de plannen die momenteel op tafel liggen zodat elke deelnemer over de nodige info beschikt voor we hier dieper op ingaan.

Vervolgens kan iedereen feedback geven en met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en beperkingen op vlak van infrastructuur, materiaal, praktische organisatie en impact op andere Mechelse sportruimte.

Tot slot kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe zien de clubs eruit in 2040, wat zijn hun verwezenlijkingen en ambities en wat hebben ze daarvoor nodig van de stad om die te bereiken? De beperkte schaal van de focusgroepen biedt de kans om dieper in te gaan op de specifieke noden van de verschillende doelgroepen.

Afronding van de opdracht met een participatiemoment

We rondden onze opdracht eind augustus af met het laatste brede participatiemoment. Deze avond diende om alle geïnteresseerden te informeren over het traject dat we gelopen hebben, en inzichten mee te geven die we opdeden tijdens de verschillende sessies. We boden opnieuw de mogelijkheid tot feedback waarna de cirkel rond was en we beschikken over input die breed gedragen is door de deelnemers. De verzamelde input wordt door de stad Mechelen meegenomen bij de opmaak van het bestek.

Picture of Joris Gallens
Joris Gallens

Joris voelt zich bij lokale besturen als een vis in het water en brengt een flinke dosis enthousiasme met zich mee. Dat enthousiasme wil hij bij Mondea kanaliseren om besturen nog meer en beter te gaan ondersteunen in hun werking.

Zelf aan de slag met een participatietraject?

Contacteer vrijblijvend Nele Moortgat via

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant