Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Een sterk strategisch HR-beleid is de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Wij helpen jouw organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van een toekomstgericht HR-beleid dat aansluit bij de doelstellingen en strategie van de organisatie.  

Onze aanpak

We werken nauw samen met het team HR van jouw organisatie om de huidige HR-processen en -strategieën te inventariseren en te evalueren. Daarna bepalen we samen de strategie of richting. Op basis hiervan ontwikkelen we een op maat gemaakt HR-beleid, implementeren we de nodige veranderingen en monitoren we de resultaten om continu te verbeteren. 

We ondersteunen organisaties bij het bepalen of verhelderen van hun missie, visie & waarden. In zo’n – vaak participatief – waardentraject achterhalen we het antwoord op de volgende vragen:  

  • Missie: wat is onze bestaansreden?  
  • Visie: waar gaan we voor?  
  • Waarden: volgens welke waarden en normen handelen we, in omgang met collega’s of externen? Wat betekent dit concreet voor elke medewerker / team?  

Daarnaast hebben we ervaring met het uitwerken van een nieuw feedback- en evaluatiebeleid, een vernieuwde onboarding en offboarding, een kwaliteitsvol werving- en en selectiebeleid…

We maken er graag, samen met jullie, werk van! 

Voordelen 

  • Identiteit: Een HR-beleid brengt focus & richting, draagt bij aan de rechtvaardigheid en gelijkheid en zorgt voor volledigheid en consistentie.  
  • Medewerkerstevredenheid: Een duidelijk en strategisch HR-beleid verhoogt de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. 
  • Effectief management: Een HR-beleid dat gealigneerd is op de organisatie en richting geeft aan de HR-processen draagt bij aan effectief management.  
  • Specifiek voor de lokale besturen: het opmaken en bijsturen van HR-beleid zijn doelstellingen rond organisatiebeheersing.  


Jouw contactpersoon strategisch HR-beleid

Sara Temmerman is team lead HR bij MONDEA. Sara is gebeten door HR en bouwde een brede HR-ervaring op binnen de Vlaamse Overheid en bij lokaal bestuur Aalst. Sinds haar komst bij MONDEA heeft Sara reeds verschillende HR-teams in de publieke sector ondersteund. Sara is jouw aanspreekpunt voor HR-vragen.

Telefoon: +32 478 36 40 29
E-mail: sara.temmerman@mondea.be