Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Technisch projectmanagement en technisch interim-management gaan hand in hand

Mondeaan Iris Depoorter nam in Boortmeerbeek tijdelijk de rol op van diensthoofd grondgebiedszaken.

Hoe startte je opdracht in Boortmeerbeek?

“De dienst grondgebiedzaken had al een aantal jaren geen diensthoofd meer. Het vorige
diensthoofd neemt binnen de organisatie een andere rol op. De algemeen directeur nam de rol wel waarnemend op, maar dit was moeilijk te combineren. De medewerkers hadden duidelijk nood aan iemand die de coördinatie van de werkzaamheden opneemt en hen coacht en begeleidt.

Daarnaast ook iemand die de link vormt tussen de dienst en het MAT, een objectief zicht
heeft op de noden van de dienst en advies zou geven bij het nieuwe organogram.
Wat meteen opviel toen ik startte, was de gedrevenheid van de medewerkers. Ondanks
het gebrek aan een diensthoofd en nood aan structuur, wist het team zich de laatste jaren goed
te organiseren. Ik merkte echter dat het tijd was dat ze terug een leidinggevende kregen. Velen
zaten op hun limiet. Tijdens individuele gesprekken met elk teamlid leerde ik ieder van hen beter kennen. Ik wou naar hen luisteren en met hen bekijken hoe we samen de werking van de dienst grondgebiedzaken konden verbeteren. Daarnaast vond ik het belangrijk dat zij een beter zicht kregen op hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. We voerden functioneringsgesprekken, bespraken de toekomstige uitdagingen en mogelijke opleidingen ter versterking in hun job. Tenslotte bekeek ik de processen binnen de dienst en ging ik na welke we konden verbeteren.”

Wat was de grootste uitdaging?

“De dienst was duidelijk onderbemand. Zorgen dat de medewerkers alle taken uitvoeren die men van hen verwacht, is dan wel een hele uitdaging. Daarom zette ik stevig in op verbetertrajecten. Zowel bij processen als bij het scherpstellen van ieders verantwoordelijkheden. Zo introduceerde ik enkele applicaties en tools die de werking ondersteunen en zelfs deels automatiseren.”

Wat was het grootste lichtpuntje? Waar ben je trots op?

“Bij mijn aankomst was de organisatie bezig met de opmaak van een nieuw organogram. Ik ben blij dat ik daar vanaf het begin aan mocht meewerken. Ik kon vanuit gesprekken met de medewerkers de nodige input leveren voor de verdere uitbouw van het organogram. Ik voelde dat het op die manier ineens gedragen werd door de dienst. Toen ik de opdracht afrondde, rolden ze het nieuwe organogram uit. Het was duidelijk dat de werking zo optimaal mogelijk was en ieder zijn rollen en verantwoordelijkheden kent. Ze moeten wel nog een aantal functies invullen, maar daar zet Boortmeerbeek nu volop op in. Zo kijk ik wel terug op een heel waardevol en fijn project en laat ik de dienst met een goed gevoel achter.”

Geert Drooghmans, team lead technische diensten & Kristof Daems, team lead technisch projectmanagement lichten hun complementariteit toe.

Geert: “Onze Mondeanen zijn vaak zowel thuis in technisch projectmanagement als in technisch interim-management. Die twee gaan hand in hand. Door zelf mee te draaien op technische diensten, weten ze vanuit welk oogpunt ze een technisch project moeten leiden en andersom.”

Kristof: “De manier van werken blijft voor beide thema’s dezelfde. We leggen vanuit MONDEA nooit een eigen model of visie op in een organisatie. We gaan steeds aan de slag met de mensen op de werkvloer. We luisteren en ontdekken stap voor stap hun manier van werken. We denken mee na over hoe de eigen medewerkers hun organisatie of project kunnen verbeteren, zonder met vingers te wijzen of de boel over te nemen.”

Nood aan ondersteuning binnen deze thema’s? Contacteer Geert Drooghmans via geert.drooghmans@mondea.be of +32 479 77 02 88 en Kristof Daems via kristof.daems@mondea.be of +32 496 41 21 41.

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant