Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Samen naar een toekomstbestendig patrimoniumbeleid 

Patrimoniumbeheer - MIMI (MONDEA)

Ontdek de patromoniumplanner

Tal van lokale besturen beschikken over een schat aan data en informatie over hun patrimonium. Toch merken we vaak dat deze informatie vaak niet centraal én digitaal terug te vinden is. Met de Patrimoniumplanner brengen we samen met het bestuur deze data in kaart én tekenen we op basis daar van een visie uit voor de toekomst. Mondeaan Nele Perdaens licht maar al te graag toe hoe dat juist in zijn werk gaat.

> In fases naar een gedragen patrimoniumplan


Mondeanen Nele Perdaens, Ivan Cuyt en Geert Drooghmans werkten maandenlang aan een nieuw MONDEA-product: MIMI. Mondea Investeren Met Impact. Ze zijn héél trots om het aan het brede publiek voor te stellen en leggen met veel plezier uit wat dat allemaal inhoudt.  

Kunnen jullie MIMI in het kort uitleggen?   

Nele: We bieden MIMI aan als dienst, we proberen door middel van een zo ruim mogelijk traject samen te streven naar een toekomstbestendig patrimoniumbeleid. In de praktijk doorlopen we heel wat verschillende stappen die daaraan bijdragen.  

Als eerste brengen we het huidige patrimonium van het lokaal bestuur op een high level niveau in kaart. Hierdoor kunnen we weergeven welke impact dit heeft op hun organisatie op vlak van middelen die nodig zijn voor onderhoud. Daarnaast toetsen we af of deze impact strookt met hun beleidsdoelstellingen. Daarbij adviseren we meteen hoe het bestuur het beste met hun patrimonium omgaat op lange termijn.  

We zoeken samen met het bestuur naar optimalisaties om te komen tot een toekomstbestendig patrimoniumbeleid. Op deze manier ligt er een strategisch patrimoniumplan klaar. We voorzien geen ellenlange rapporten, we brengen het op een pragmatische manier in kaart. Dat is voor de lokale besturen makkelijk vatbaar en meteen een handvat voor de toekomst.  

Ivan: Naast het strategisch patrimoniumplan is er ook ruimte voor ondersteuning op projectniveau. We adviseren de aanbevolen marktprocedure, daarbij houden we rekening met verschillende factoren. Zo kijken we naar de impact op organisatie, financiën, mensen en de gedragenheid bij zowel de organisatie als bewoners. Daarna staan we het bestuur bij tijdens de opmaak van het dossier alsook de effectieve procedure. Tenslotte bieden we ook projectbegeleiding tijdens de uitvoeringsfase aan. 

Hoe zijn jullie erbij gekomen om MIMI te ontwikkelen?  

Geert: Mijn ultieme droom is altijd geweest om het patrimonium zoveel mogelijk te optimaliseren in een lokaal bestuur. Ik ben met andere woorden grote voorstander van het onder de loep nemen van je patrimonium en het opmaken van een strategisch patrimoniumplan. Het uitbouwen van patrimonium is immers het feitelijke gevolg van beleidsdoelstellingen.  We merken dat de service die we aanbieden aan onze burger steeds groter wordt, terwijl we tegen krimpende investeringsbudgetten aanlopen. Samen met Nele & Ivan heb ik dit kunnen uitbouwen tot een allesomvattende dienst.  

Nele: Het is inderdaad daar gestart en later aangevuld met ervaringen en gesprekken die Ivan en ik hielden bij lokale besturen en collega’s van Idea Consult. Zo konden we de noden van de lokale besturen heel goed in kaart brengen en ons aanbod daarop afstemmen. We willen MIMI ook dusdanig aanpassen wanneer noden bij de lokale besturen zouden veranderen.

Ivan: Ik merkte vooral dat de investeringsgraad binnen lokale besturen niet afgestemd wordt op het team dat achteraf de gebouwen moet onderhouden. Onderhoud van gebouwen blijft vaak liggen waardoor ze snel verouderen en er grote kosten oplopen door het laattijdig ingrijpen. Door je patrimonium op een toekomstbestendige manier in kaart te brengen én te beheren, voorkom je dat probleem.  

Waarom zijn jullie drie zo een goede match?  

Geert: Ik neem graag mijn rol als manager op, ook binnen MIMI. Daarnaast heeft MONDEA doorheen de jaren een groot netwerk uitgebouwd binnen de lokale besturen. Nele & Ivan hebben de geknipte professionele en academische achtergrond om MIMI mee uit te bouwen. Nele heeft jarenlange ervaring op zak bij de aannemer en is bouwkundig geschoold. Ivan heeft zowel in de privésector als in de openbare sector ervaring en heeft een bouwkundige en vastgoed opleiding. Samen vormen we het ideaal team om MIMI tot een succes te brengen.  

Wat denken jullie dat MIMI zal betekenen voor de lokale besturen? 

Nele: MIMI heeft als doel voor de lokale besturen een totaalbeeld van zijn patrimonium te vormen. Echt een handvat voor de toekomst, waardoor ze doordachte keuzes zullen maken wanneer ze bezig zijn met bouwen van nieuw patrimonium. 

Ivan: We willen hen eigenlijk een ‘mengpaneel’ met een handleiding geven. Zo hebben ze zelf onder controle wat er in de toekomst gebeurt met hun patrimonium. Ze kunnen zelf ‘mixen’ hoe zij dat willen, maar op een doordachte manier.   

Geert: Ik verwacht dat het heel veel zal betekenen voor de lokale besturen. Ik ben ervan overtuigd dat deze strategische planning een basis kan zijn voor een goede inspiratienota. Het zou dan ook geweldig zijn moesten lokale besturen het ook op die manier gaan gebruiken. MIMI verruimt de strategische planning naar een organisatiebreed gedragen traject om een toekomstbestendig patrimoniumbeleid uit te bouwen. 

Stel dat een lokaal bestuur jullie contacteert voor meer informatie, hoe gaat dat dan in zijn werk?  

Nele: Ik ben eerste aanspreekpunt voor alles over MIMI. Ik bel graag met het bestuur om al wat eerste basisinformatie te geven. Daarna plannen we een afspraak in om het hele verhaal toe te lichten en te kijken waar het bestuur nood aan heeft.  

Wil je eens babbelen over MIMI? Contacteer Nele vandaag nog via nele.perdaens@mondea.be of +32 475 83 01 31 

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant