Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Met de omgevingsregisseur naar een kwalitatief omgevingsproject

Een omgevingsproject realiseren in Vlaanderen blijkt vandaag de dag niet eenvoudig. De beschikbare ruimte wordt steeds kleiner, de maatschappelijke uitdagingen groter en de weg naar een uitvoerbare vergunning krijgt meer en meer kronkels. MONDEA en KOUCHI, experts in respectievelijk de publieke en private sector, bieden samen een oplossing: de omgevingsregisseur. De omgevingsregisseur zorgt voor een […]

GOA: een knelpuntberoep?

Vlaamse gemeentebesturen kampen met uitval, vertrek en verloop binnen de gemeentelijke omgevingsdienst van omgevingsmedewerkers en meer specifiek de gemeentelijke omgevingsambtenaar (hierna: GOA). Daarom lanceerde het Departement Omgeving een onderzoek naar de bezetting van de lokale omgevingsdiensten en de werkdruk van de gemeentelijke omgevingsambtenaren (afgekort GOA) en hun medewerkers. Mondeanen Karolien Dezeure en Werner Van Hoof zetten […]

Stedenbouwkundige lasten: een eerlijke bijdrage aan het ruimtelijk beleid

In private bouwprojecten is de aanleg van wegen of openbaar groen vaak al verplicht. Maar nieuwe bouwprojecten hebben ook een impact op de buurt. Bovendien brengen ze noden mee die de lokale overheid moet invullen. Denk aan kinderopvang, buurtvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen, onderwijs, een sociaal en betaalbaar woonaanbod… Het nieuwe Instrumentendecreet geeft lokale besturen meer mogelijkheid om […]

Omgevingsdienst & architect bouwen aan dialoog

Omgevingsdienst - architecten

Van een droom naar een vergund plan. Als er wordt gebouwd of verbouwd, is er doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Zeker bij complexere aanvragen is er tussen de dienst omgeving van je bestuur en de architect of projectontwikkelaar voorafgaand contact nodig. Daar tegenover staat de uitgebreide taaklast die de dienst de voorbije jaren toebedeeld kreeg en […]

Verdichten als heikel aspect in het omgevingsbeleid

Verdichten als heikel punt in het omgevingsbeleid

Een harde stop als enige uitweg in VosselaarDe aanleiding van de reportage van VRT NWS was het visiedocument “Eén perceel, één woning” dat voorlag in de Vosselaarse gemeenteraad. Uit bezorgdheid voor het landelijke karakter en de leefbaarheid wil de gemeente er maximaal één woning per perceel toestaan. Gemotiveerd afwijken van dat principe is enkel mogelijk […]

Werner Panis als beleidscoördinator Grondgebiedszaken

Mondeaan Werner Panis was van oktober 2021 tot september 2023 aan de slag in de stad Halen als beleidscoördinator grondgebiedszaken. Nog tot het einde van het jaar begeleidt hij er zijn opvolger Steven Jacobs. De lijst aan projecten en procesverbeteringen die hij aanpakte, is lang. Wij waren benieuwd hoe en met wie hij die mooie […]

Mondeaan Tine verenigt gemeente & projectontwikkelaars in Boom

Mondeaan Tine Vleugels is aan de slag in Boom. Ze neemt daar een taak op binnen onderhandelingsstedenbouw. Ze verzorgt vooroverleg inzake grotere omgevingsprojecten hoofdzakelijk stedenbouwkundige herontwikkelingsprojecten. Hierbij probeert Tine de gemeentelijke belangen en het algemeen belang te verenigen met de programmawensen van de projectontwikkelaar en de buurt. Tine’s takenpakket bestaat uit het periodiek samenzitten op […]