Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Filip Canfyn aan de slag in Edegem met het Beleidsplan Ruimte 

Een vacature voor omgevingsambtenaar invullen, wordt voor lokale besturen stilaan onmogelijk. Zo ook in Edegem, waar Mondeaan Filip Canfyn sinds juni 2023 het team Wonen en Ondernemen van deze groene, maar verstedelijkte gemeente aanstuurt. Zorgen dat de winkel van de overbevraagde dienst ruimtelijke ordening blijft draaien, is Filips eerste bezorgdheid. Daarnaast zet deze bijzonder ervaren […]

Een beleidskader economie voor stad Lier 

Mondeanen Veerle Ribus en Nele Raets bundelden hun krachten met Jan Zaman en Alban Pols van Idea Consult. Samen maken ze een beleidskader economie op.  Stad Lier maakte een Beleidsplan Ruimte op, dat een kader vormt voor het ruimtegebruik in Lier tot 2050. Hier mocht ruimte voor ondernemen niet ontbreken. Het ruimtelijk beleidsplan zal een […]

Tien managementtips voor omgevingsdiensten

Mondeaan Werner Van Hoof heeft al heel wat ervaring als team lead omgeving bij MONDEA. Hij is ondertussen meer dan 20 jaar actief rond omgeving in de publieke sector. In die tijd heeft hij al verschillende omgevingsdiensten van dichtbij gezien. Vanuit zijn ervaring geeft hij graag tien belangrijke managementtips voor lokale omgevingsdiensten. 1. Hou het […]

MONDEA en het NAV slaan de handen in elkaar voor jouw omgevingsdienst  

Bouwen aan dialoog Het begint met een beeld in je hoofd, daarna een plan op papier om vervolgens je project op het bureau van een vergunningverlener te leggen. Die laatste stap brengt heel wat werk met zich mee. Maar ook de omgevingsambtenaar wil zijn stad of gemeente omtoveren naar aangename woon- en leefbuurten. Het is […]

Met de omgevingsregisseur naar een kwalitatief omgevingsproject

Een omgevingsproject realiseren in Vlaanderen blijkt vandaag de dag niet eenvoudig. De beschikbare ruimte wordt steeds kleiner, de maatschappelijke uitdagingen groter en de weg naar een uitvoerbare vergunning krijgt meer en meer kronkels. MONDEA en KOUCHI, experts in respectievelijk de publieke en private sector, bieden samen een oplossing: de omgevingsregisseur. De omgevingsregisseur zorgt voor een […]

GOA: een knelpuntberoep?

Vlaamse gemeentebesturen kampen met uitval, vertrek en verloop binnen de gemeentelijke omgevingsdienst van omgevingsmedewerkers en meer specifiek de gemeentelijke omgevingsambtenaar (hierna: GOA). Daarom lanceerde het Departement Omgeving een onderzoek naar de bezetting van de lokale omgevingsdiensten en de werkdruk van de gemeentelijke omgevingsambtenaren (afgekort GOA) en hun medewerkers. Mondeanen Karolien Dezeure en Werner Van Hoof zetten […]

Stedenbouwkundige lasten: een eerlijke bijdrage aan het ruimtelijk beleid

In private bouwprojecten is de aanleg van wegen of openbaar groen vaak al verplicht. Maar nieuwe bouwprojecten hebben ook een impact op de buurt. Bovendien brengen ze noden mee die de lokale overheid moet invullen. Denk aan kinderopvang, buurtvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen, onderwijs, een sociaal en betaalbaar woonaanbod… Het nieuwe Instrumentendecreet geeft lokale besturen meer mogelijkheid om […]

Omgevingsdienst & architect bouwen aan dialoog

Omgevingsdienst - architecten

Van een droom naar een vergund plan. Als er wordt gebouwd of verbouwd, is er doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Zeker bij complexere aanvragen is er tussen de dienst omgeving van je bestuur en de architect of projectontwikkelaar voorafgaand contact nodig. Daar tegenover staat de uitgebreide taaklast die de dienst de voorbije jaren toebedeeld kreeg en […]

Verdichten als heikel aspect in het omgevingsbeleid

Verdichten als heikel punt in het omgevingsbeleid

Een harde stop als enige uitweg in VosselaarDe aanleiding van de reportage van VRT NWS was het visiedocument “Eén perceel, één woning” dat voorlag in de Vosselaarse gemeenteraad. Uit bezorgdheid voor het landelijke karakter en de leefbaarheid wil de gemeente er maximaal één woning per perceel toestaan. Gemotiveerd afwijken van dat principe is enkel mogelijk […]

Werner Panis als beleidscoördinator Grondgebiedszaken

Mondeaan Werner Panis was van oktober 2021 tot september 2023 aan de slag in de stad Halen als beleidscoördinator grondgebiedszaken. Nog tot het einde van het jaar begeleidt hij er zijn opvolger Steven Jacobs. De lijst aan projecten en procesverbeteringen die hij aanpakte, is lang. Wij waren benieuwd hoe en met wie hij die mooie […]