Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Ondersteuning voor de dienst Vrije Tijd & Kinderopvang van stad Gistel

Tijdelijke ondersteuning

In oktober 2022 ging Mondean Stijn Werbrouck aan de slag als interim-manager van het vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel. De aanleiding was de langdurige afwezigheid van de verantwoordelijke. De opdracht van Stijn bestond uit het leiden en coachen van de deskundigen en de administratief medewerkers, het beleidsplan vrije tijd voorbereiden en de opmaak van een inspiratienota. […]

Werelddag van verzet tegen armoede: speel als lokaal bestuur een cruciale rol!

Op 17 oktober is het ‘werelddag van verzet tegen armoede’. Het is wereldwijd een dag waarop armoede-organisaties de diverse problematieken rond armoede aankaarten. Bij MONDEA dragen we alle initiatieven in het kader van armoedebestrijding een warm hart toe. Mondeaan John-Nathan Hocepied deelt graag enkele concrete tips om als gemeente of stad concreet aan de slag […]

Mondeaan Annemarieke gidst zoekende sociale diensten naar een heldere handleiding

Alle neuzen weer in dezelfde richting Een minimale instroom aan nieuwe krachten, een allesovereheerende coronahectiek en een gecompliceerd Oekraïnevraagstuk. De sociale diensten in Vlaanderen gingen de afgelopen jaren van crisis naar crisis. Steeds hielden ze het hoofd boven water, dankzij de expertise en gedrevenheid van de medewerkers. Toch kunnen interne processen en afspraken veel getrappel […]

50 jaar lokale dienstencentra. Een warme thuis voor iedereen!

Eerder dit jaar lanceerde VVSG de campagne “Het lokaal dienstencentrum, een warme thuis voor iedereen.” Dit naar aanleiding van 50 jaar lokale dienstencentra (LDC). De campagne is de ideale gelegenheid om even kort het belang van de LDC’s in Vlaanderen te benadrukken. Want ondanks dat ze een beperkt deel uitmaken van het volledige Vlaamse Woonzorgbeleid, […]